CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

HĐND PHƯỜNG THỐNG NHẤT TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ CHÍN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Ngày đăng bài: 28/07/2020
Ngày28/7/2020, tại hội trường HĐND- UBND phường Thống Nhất, HĐND phường tổ chức kỳ họp thứ Chín khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

61ffdc2a221ede40870f-(1).jpg
HĐND phường đã nghe và tập trung xem xét đánh giá, quyết định các nội dung: Nghe UBND phường báo cáo về tình hình thực hiệm nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước và các loại quỹ công chuyên dùng năm 2019; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020; Nghe Thường trực HĐND báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả giám sát 6 tháng đầu năm 2019;  Xem xét thông qua tờ trình của Thường trực HĐND phường về chương trình hoạt động giám sát của HĐND phường năm 2020; Nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thông báo về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND, UBND và các vị đại biểu HĐND trong 6 tháng đầu năm 2020; Nghe báo cáo của các Ban HĐND về kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình, Nghị quyết của HĐND, UBND trình tại kỳ họp; HĐND phường xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường; bầu bổ sung Ủy viên UBND phường, nhiệm kỳ 2016- 2021; thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.
Thông qua đó, các đại biểu đã đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh an toàn xã hội trên địa bàn phường Thống Nhất. Từ đó đề ra nghị quyết HĐND tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong năm 2020 và toàn nhiệm kỳ.
Trường Sơn - Phó CT UBMTTQVN phường