CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp
TRACUU.png

dichvucongtructuyen_HV2.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 
Tổng cộng có: 6 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã. Tư pháp
Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã. Tư pháp
Thủ tục công nhận hòa giải viên Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã. Tư pháp (Hòa giải cơ sở)
Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã. Tư pháp (Hòa giải cơ sở)
Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã. Tư pháp (Hòa giải cơ sở)
Thủ tục thôi làm hòa giải viên Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã. Tư pháp (Hòa giải cơ sở)