CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp
TRACUU.png

dichvucongtructuyen_HV2.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 
Tổng cộng có: 10 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng. Tôn giáo
Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng. Tôn giáo
Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung. Tôn giáo
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ton giáo ở một chỗ Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã. Tôn giáo
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung dối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở một xã Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã. Tôn giáo
Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm. Tôn giáo
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại địa bàn một xã Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Tôn giáo
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến đặt địa điểm mới. Tôn giáo
Thủ tục thông báo về thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung cũ. Tôn giáo
Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức quyên góp. Tôn giáo