CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp
TRACUU.png

dichvucongtructuyen_HV2.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 
Tổng cộng có: 3 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục hành chính “Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh;
- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã; UBND cấp huyện và Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh;
- Cơ quan phối hợp: theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg.
Dân tộc
Thủ tục hành chính “Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh;
- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã; UBND cấp huyện và Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh;
- Cơ quan phối hợp: theo quy định tại điểm b, Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg.
Dân tộc
Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 Ủy ban dân tộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Dân tộc