CHUYÊN MỤC

Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Thủ tục hành chính
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp
TRACUU.png

dichvucongtructuyen_HV2.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 

Thủ tục xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thi trấn
Lĩnh vực Môi trường
Cách thức thực hiện a) Cách thức nộp hồ sơ: Không quy định
 b) Cách thức nhận kết quả giải quyết hồ sơ: Không quy định.
Trình tự thực hiện a) Bước 1: Nộp hồ sơ
          Tổ chức, cá nhân sau khi thực hiện thỏa thuận, ký hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích với bên cung cấp, nộp hồ sơ tới Ủy ban nhân dân cấp xã để xem xét, xác nhận hợp đồng.
          b) Bước 2: Kiểm tra xem xét xác nhận Hợp đồng
          Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nguồn gen ngoài tự nhiên hoặc nơi đăng ký trụ sở của Bên cung cấp có trách nhiệm xác nhận Hợp đồng do tổ chức, cá nhân đề nghị.
Thành phần hồ sơ           a) Thành phần hồ sơ: Hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã bao gồm:
          - Bản sao văn bản xác nhận đăng ký tiếp cận nguồn gen được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp;
          - Hợp đồng đã ký giữa các bên liên quan;
          - Xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người đề nghị xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.
          b) Số lượng hồ sơ: Không quy định.
Thời hạn giải quyết Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Xác nhận vào Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân sau khi thực hiện thỏa thuận, ký Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích với Bên cung cấp.
Yêu cầu hoặc điều kiện Người đề nghị xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích cung cấp một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân.
Căn cứ pháp lý           - Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 của Quốc hội;
          - Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen;
          - Quyết định số 2518/QĐ-BTNMT ngày 17/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mau-so-01.docx