CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp
TRACUU.png

dichvucongtructuyen_HV2.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 
Tổng cộng có: 2 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã.  Văn hóa
Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã.  Văn hóa