CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp
TRACUU.png

dichvucongtructuyen_HV2.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 
Tổng cộng có: 4 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thủ tục Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Thủy lợi)
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Trồng trọt)