CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp
TRACUU.png

dichvucongtructuyen_HV2.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 
Tổng cộng có: 3 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn UBND cấp xã, phường, thị trấn Phòng chống thiên tai
Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã Phòng chống thiên tai
Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã Phòng chống thiên tai