CHUYÊN MỤC

Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Thủ tục hành chính
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp
TRACUU.png

dichvucongtructuyen_HV2.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 
Tổng cộng có: 5 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã   Nuôi con nuôi
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND  xã, phường, thị trấn
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND xã, phường, thị trấn.
Khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân
Giải quyết tố cáo tại cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND xã, phường, thị trấn
Khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân
Tiếp công dân tại cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã.
Tiếp công dân
Xử lý đơn tại cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã.
Khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân