CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp
TRACUU.png

dichvucongtructuyen_HV2.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 
Tổng cộng có: 5 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục tăng Giấy khen của Chủ tich UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn UBND cấp xã, phường, thị trấn Thi đua khen thưởng
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn UBND cấp xã, phường, thị trấn Thi đua khen thưởng
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn UBND cấp xã, phường, thị trấn Thi đua khen thưởng
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn UBND cấp xã, phường, thị trấn Thi đua khen thưởng
Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn UBND cấp xã, phường, thị trấn Thi đua khen thưởng