CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp
TRACUU.png

dichvucongtructuyen_HV2.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 
Tổng cộng có: 4 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Giáo dục và đào tạo
Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Giáo dục và đào tạo
Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn a) Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
b) Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Giáo dục và đào tạo