CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp
TRACUU.png

dichvucongtructuyen_HV2.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

Thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp Xã
Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện Không quy định 
Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01bộ hồ sơ về cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông xã trước ngày 30/9 hàng năm;
Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông ở xã tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân cấp Huyện trước ngày 15/11 hàng năm;
Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp Xã phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và công bố theo quy định
Thành phần hồ sơ + Đề xuất kế hoạch khuyến nông;
+ Dự toán kinh phí
Thời hạn giải quyết 60 ngày
Lệ phí
Kết quả thực hiện Quyết định
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Xã
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý Điều 25, Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: