CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia

        Ngày 24/8/2022, UBND thành phố Pleiku ban hành Công văn số 2709/UBND-NC về việc chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Theo đó UBND thành phố yêu cầu:

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 4/2022


Quy định mới về nghi lễ đối ngoại
Nghị định số 18/2022/NĐ-CP ngày 18/2/2022 của Chính phủ về nghi lễ đối ngoại có hiệu lực từ ngày 10/4/2022.
Nghị định này quy định nghi lễ đối ngoại, bao gồm:
...

Về việc thực hiện công tác xã hội hóa Đường hoa phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Thông tin chi tiết xem tại đây!
Hình ảnh kèm theo

Tài liệu tuyên truyền Bộ luật lao động

Thông tin chi tiết xem tại đây!

Công tác chuẩn bị từ cơ sở cho cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2021

      Ngày 23 tháng 5 năm 2021 vào Chủ nhật, được Quốc hội quyết định là   Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Chính sách đối với người tham gia chữa cháy

TNgày 24/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
 

Đến 2025, thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể Ngày đăng bài: 17/11/2020 Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu đến năm 2025 thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể. Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu tổng quát hỗ trợ, phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã cả chiều rộng và chiều sâ

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu đến năm 2025 thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể.

Đề cương tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015

Thông tin chi tiết xem tại đây!

Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trên địa bàn thành phố Pleiku

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” là một trong những giaỉ pháp lớn thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI...

Đề cương tuyên truyền Luật Dự bị động viên năm 2019

Thông tin chi tiết xem tại đây!
|<<1 2 3>>|