CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Thông tin chi tiết xem bên dưới!
1. 

Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai năm 2021 và năm 2022

Thông tin chi tiết xem tại đây!

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất quy hoạch trên địa bàn thành phố Pleiku

Báo cáo về việc tổ chức lấy ý kiến QH chi tiết xây dựng Khu dân cư đường Hoàng Sa nối dài và vùng phụ cận

Thông tin chi tiết xem tại đây!

V/v lấy ý kiến Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư đường Hoàng Sa nối dài và vùng phụ cận thành phố Pleiku.

Thông tin chi tiết xem tại đây!

Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý đồ án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thành phố Pleiku

Các Tài liệu đính kèm bên dưới:
1. Thông báo lấy ý kiến

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của UBND thành phố Pleiku

Thông tin chi tiết xem tại đây

Quyết định về việc Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu phố Lê Duẩn (vị trí lô số 04), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Thông tin chi tiết xem tại đây!

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm dự án Đường Hoàng Sa nối dài (đoạn nối từ đường Trường Chinh đến đường Nguyễn Chí Thanh), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Thông tin chi tiết xem tại đây!
|<<1 2>>|