CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

Đề cương tuyên truyền Luật Công an nhân dân

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

Thông báo khẩn cấp về việc triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn phường Thắng Lợi

Thông tin chi tiết xem tại đây!

Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9

Thông tin chi tiết xem tại đây!

Quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Ngày 11/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Dè cương tuyên truyền Luật phòng Chống tham nhũng năm 2018

Thông tin chi tiết xem tại đây!

Thông báo Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Thành phố Pleiku, Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch của TP Pleiku.

Thoogn tin chi tiết xem tại đây!

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Đề cương tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

Thông tin chi tiết xem tại đây!

Kế hoạch tiếp xức cử tri trước kỳ họp thứ Chín HĐND thành phố, khóa XI, nhiệm kỳ 20162021

Thông tin chi tiết xem tại đây!

Thủ tướng chỉ thị tăng cường hỗ trợ, phát huy tốt vai trò Hội Luật gia

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.


 
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|