CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý đồ án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thành phố Pleiku

Các Tài liệu đính kèm bên dưới:
1. Thông báo lấy ý kiến

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND phường Thắng Lợi khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 1 (gồm TDP 1 và TDP 3)


 

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND phường Thắng Lợi khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 2 (TDP4)

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND phường Thắng Lợi khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 3 (TDP5)

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND phường Thắng Lợi khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 4 (TDP 7 và TDP 8))

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND phường Thắng Lợi khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 5 (Làng Chuet 1, Làng Chuet 2 và làng Nhaprông)

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

Thông báo đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ giải Marathon Tiền Phong năm 2021

Thông báo treo cờ Tổ quốc kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2021)

Công tác chuẩn bị từ cơ sở cho cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2021

      Ngày 23 tháng 5 năm 2021 vào Chủ nhật, được Quốc hội quyết định là   Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của UBND thành phố Pleiku

Thông tin chi tiết xem tại đây
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|