CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

Phường Thắng Lợi sẵn sàng cho công tác Bầu cử trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 209-2022

Ngày đăng bài: 27/09/2019
Bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ (2019 – 2022) là một đợt sinh hoạt chính trị to lớn trong đời sống xã hội của các các thôn, làng, tổ dân phố, bởi cử tri trong phường sẽ là người trực tiếp bỏ lá phiếu lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của các làng, tổ dân phố trong phường.

        Để công tác bầu cử chức danh Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố đạt kết quả cao, trong thời gian vừa qua UBND phường Thắng Lợi đã tập trung chỉ đạo và triển khai kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 29/8/2019 của UBND phường về việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2022; Hướng dẫn liên tịch số:01/HD-MTTQVN của Ban thường trực UBMTTQ về hướng dẫn quy trình bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2022.
        Trong quá trình chuẩn bị các Tổ dân phố, làng đã phát huy cao độ pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, bên cạnh đó Đảng uỷ phường đã có Công văn số 95-CV/ĐU ngày 29/8/2019 để lãnh đạo công tác bầu cử trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố đồng thời tiến hành các bước chuẩn bị đảm bảo công khai dân chủ đúng pháp luật. Tính đến thời điểm này, toàn phường đã chuẩn bị chu đáo các công việc cho ngày bầu cử, trong đó đã lựa chọn, hiệp thương và giới thiệu được 09 ông ra ứng cử chức danh trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố. Nhìn chung số ứng cử viên ra ứng cử chức danh trưởng thôn đều là những người có năng lực, trình độ để đảm đương các công việc của thôn, làng, Tổ dân phố và có uy tín trong nhân dân. Cùng với việc chuẩn bị về nhân sự, các thôn khu dân cư cũng đã chuẩn bị khá tốt về cơ sở vật chất phục vụ cho ngày bầu cử. Để điều hành cuộc bầu cử các TDP, Làng đã tham mưu lập danh sách để UBND phường ban hành các Quyết định thành lập tổ bầu cử đảm bảo mỗi tổ bầu cử có từ 5 đến 7 thành viên. Tính đến ngày 27/9 các TDP, Làng việc niêm yết danh sách cử tri tại các tổ bầu cử và các nơi công cộng theo đúng quy định. Cho đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử chức danh trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố đều được chuẩn bị khá chu đáo, các địa điểm bỏ phiếu đều được trang hoàng cờ hoa rực rỡ tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri đến bỏ phiếu, hòm phiếu, phiếu bầu và các tài liệu phục vụ cho ngày bầu cử trưởng thôn, khu phố đều được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu, công tác an ninh trật tự được đảm bảo.
 
 bau-cu-1.jpg
Địa điểm bầu cử Tổ dân phố 8, phường Thắng Lợi
       Ngày bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng dân phố 29 tháng 9 đang đến gần, cử tri phường Thắng Lợi hãy phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của mình tích cực đến các khu vực bỏ phiếu để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào chức danh trưởng thôn tổ trưởng dân phố để đại diện cho mình gánh vác những công việc của khu dân cư. Từ nay đến ngày bầu cử UBND phường và Ban nhân dân các Tổ dân phố Làng tiếp tực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để toàn bộ cử tri đại diện hộ gia đình của 09/09 TDP, Làng phát huy tinh thần trách nhiệm đến các địa điểm bỏ phiếu để dự lễ khai mạc và bầu cử trưởng thôn, khu phố qua đó góp phần làm cho cuộc bầu cử trưởng thôn tổ trưởng dân phố trên địa bàn phường thành công tốt đẹp./.
Tin, ảnh: Quang Trưởng-UBND phường Thắng Lợi