CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

HỘI LHPN PHƯỜNG THẮNG LỢI TẶNG BÒ GIỐNG CHO HỘ NGHÈO

Ngày đăng bài: 05/10/2020
         Thực hiện Hướng dẫn số 29/HD-PN ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Hội liên hiệp Phụ nữ Thành phố Pleiku về hỗ trợ cán bộ, hội viên, phụ nữ hộ nghèo, khó khăn tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku phát triển kinh tế gia đình (giai đoạn 2017-2021) và Quyết định giảm nghèo của UBND phường Thắng lợi; Căn cứ kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và khả năng phát triển kinh tế xã hội của phường Thắng Lợi năm 2020. Ngày 05/10/2020 Hội tiến hành bàn giao bò cho hộ gia đình bà H'HLãm là hội viên Hội Phụ nữ làng Chuet 1.

          Thực hiện Hội LHPN phường triển khai Kế hoạch hỗ trợ bò giống cho Hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo, sau khi rà soát, khảo sát nhu cầu của hộ nghèo trên địa bàn và được sự thống nhất của Ban chấp hành hội LHPN phường, Thường trực hội đã tìm giống bò mẹ sinh sản, khỏe mạnh tặng cho 01 hộ nghèo làng Chuet 1. Số tiền mua bò được trích từ nguồn vận động hội viên phụ nữ và các mạnh thường quân trên địa bàn.
 
bo-1.jpg
Bò mẹ sắp đẻ trị giá 13.500.000 đồng
           Hội viên nhận bò cam kết: chăm sóc tốt cho Bò mẹ, khi Bò mẹ đẻ con đầu tiên được chăm sóc cho đến khi thôi bú mẹ và tự ăn được thì hộ phải giao bò con về cho Hội phụ nữ quản lý để Hội giao tiếp cho hộ phụ nữ nghèo khác. Và Bò mẹ giống thuộc tài sản hộ nuôi. Khi bò giống bị bệnh hoặc có dấu hiệu khác thường hộ nuôi báo cáo cho Hội và cán bộ thú y phường để kịp thời hỗ trợ, không tự ý chữa trị làm ảnh hưởng đến chất lượng Bò giống.
bo-2.jpg
Bàn giao bò cho hộ ông HLing và bà H'HLãm, hộ nghèo Làng Chuet 1
 
           Giao bò giống cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ Ban chấp hành Đảng bộ phường phân công cho Hội Phụ nữ phường trong thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/ĐU ngày 29/11/2016 của BCH Đảng bộ Phường khóa XI “Về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển toàn diện 03 làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phường Thắng Lợi giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030” và Kế hoạch số 38-KH/ĐU ngày 30/6/2018 của Đảng ủy về thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU ngày 13/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai./.
Bài và ảnh: Thu Huyền, Chủ tịch hội Phụ nữ