CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020-2025 ĐẢNG BỘ PHƯỜNG THẮNG LỢI

Ngày đăng bài: 10/06/2020
     Thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của các cấp. Đặc biệt là thực hiện Kế hoạch số 62-KH/ĐU, ngày 19/9/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thắng Lợi về triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

      Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ phường bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Pleiku, chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chức năng của thành phố. Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân toàn phường đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XI, với một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như: Kinh tế cơ bản ổn định, phát triển, giải quyết việc làm, đời sống của nhân dân nhiều mặt được cải thiện rõ rệt. Nhiều công trình cơ sở hạ tầng phục vụ cho đời sống dân sinh được xây dựng, mở rộng và nâng cấp. Công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân; vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch bệnh có nhiều tiến bộ; chính sách xã hội đối với các đối tượng người có công được thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng nền nếp, tiếp tục đạt nhiều kết quả. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên, phương thức lãnh đạo được đổi mới.
ĐH-Đang.jpg
Công tác trang trí, chuẩn bị đã hoàn tất
 
      Hướng tới Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Phường. Đảng bộ phường đã nghiêm túc thực hiện đúng nội dung, yêu cầu, tiến độ đề ra của Thành ủy Pleiku; chú trọng chỉ đạo thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường; đồng thời, chủ động, khẩn trương trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Phường theo phương châm “ ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN ”, đồng thời kế thừa, ổn định và phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua Đại hội Đảng bộ lần này, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
      Với công tác chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của Đảng ủy Phường, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của nhân dân; chúng ta tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thắng Lợi lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp !
Bài và ảnh: Văn Tùng