CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

Đảng ủy Phường Thắng Lợi tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 46-NQ/ĐU ngày 29/11/2016 của Đảng ủy

Ngày đăng bài: 16/10/2019
        Sáng ngày 16-10 Đảng ủy Phường Thắng Lợi tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 46-NQ/ĐU ngày 29/11/2016 của Đảng ủy về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển toàn diện 03 làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phường Thắng Lợi giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2030 ( gọi tắt Nghị quyết 46) và 01 năm thực hiện Kế hoạch 38-KH/ĐU ngày 30/6/2018 về triển khai thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai (gọi tắt Kế hoạch 38).

         Qua đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 46 và Kế hoạch số 38, trong 03 năm qua các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến tích cực. Phát huy tốt nguồn lực tại chỗ, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, cải tạo vườn tạp triển khai trồng 333 cây Bơ Boot; hổ trợ hướng dẫn đưa giống lúa thuần chủng vào gieo trồng, sử dụng nước tiết kiệm trong sản xuất rau, quả; xây dựng mô hình gà thả vườn…. với tổng kinh phí hơn 52.000.000 đồng. Mở 01 lớp đào tạo nghề du lịch cộng đồng ( Home stay) cho 36 học viên các làng; xây dựng 02 đội cồng chiêng, gắn các hoạt động văn hóa cồng chiêng với dịch vụ ẩm thực truyền thống. Huy động Nhân dân đóng góp nhựa hóa đường làng với 1195 mét trong đó nhân dân đóng góp 142.673.000 đồng và 637 công; xây dựng trục đường nhân dân tự quản tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp phù hợp với làng nông thôn mới. Phát huy tích cực của nhân dân trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các làng, xây dựng khối đoàn kết dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Công tác cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thường xuyên góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân góp phần triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị địa phương.
 
download.jpg
Dịch vụ ẩm thực truyền thống kết hợp với văn hóa công chiêng
 
         Với những kết quả đạt được, trong thời gian đến phường tiếp tục có các giải pháp để phát huy tốt sự tham gia của các cấp, các ngành, phát huy tốt nguồn lực tại chỗ, xây dựng các mô hình hổ trợ phù hơp để giúp cho các làng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phát triển dịch vụ ẩm thực truyền thống gắn với hoạt động văn hóa. Giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng cộng đồng Nhân dân trong làng, đoàn kết, phòng chống tội phạm, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy tốt vai trò của cấp ủy các chi bộ cùng với Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể phường tổ chức triển khai thực hiện có kết quả các chỉ tiêu Nghị quyết 46 đã đề ra.
Bài viết: Nguyễn Bá Duy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy