CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THẮNG LỢI
Địa chỉ: Số 605 đường Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Số điện thoại liên hệ: 0269.3861067.
Địa chỉ Email: Vpubpthangloi@gmail.com.
Mail Công vụ: ubndtl.pleiku@gialai.gov.vn

UBND phường Thắng Lợi

 
Địa chỉ:
Phường Thắng Lợi, tp Pleiku, Gia Lai
Pleiku 61117
Việt Nam

Điện thoại:
0269.3861067

Email:
Vpubpthangloi@gmail.com