CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp
          I- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
          1- KINH TẾ

          1.1-  Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp
          Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn hoạt động cơ bản ổn định, tổng giá trị ước đạt trong 5 năm 324 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu nhiệm kỳ. Hiện nay trên địa bàn phường có 35 doanh nghiệp hoạt động ổn định có hiệu quả, tạo được việc làm cho hơn 600 người lao động trên địa bàn.
          1.2- Thương mại - dịch vụ
          Hiện nay trên địa bàn có 416 cơ sở sản xuất kinh doanh. Thương mại- dịch vụ chiếm 20%, tổng giá trị ước đạt trong 5 năm là 259 tỷ đồng, tăng 10,7% so với đầu nhiệm kỳ. Các hoạt động thương mại- dịch vụ phát triển nhanh, thị trường hàng hóa ngày càng phong phú đa dạng, có bước chuyển biến tích cực đáp ứng tốt nhu cầu và phục vụ đời sống nhân dân. Các hợp tác xã Tín dụng; Vận tải 1/5 và HTX Làng nghề, hoạt động có hiệu quả, hàng năm doanh thu có lãi, đã giải quyết việc làm cho khoảng 820 lao động có thu nhập ổn định (1).
          1.3- Về sản xuất nông nghiệp
          + Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng hàng năm là 240,16 ha (2), cơ cấu cây trồng vật nuôi từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực, ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nhằm nâng cao năng xuất, sản lượng cây trồng, công tác chuyển đổi giống cây trồng được thường xuyên quan tâm, diện tích lúa nước thường xuyên bị khô hạn đã được chuyển sang trồng các loại cây thích hợp, tổng sản lượng lương thực quy thóc bình quân hàng năm đạt 7.800 tấn. Diện tích cây công nghiệp trên địa bàn được duy trì và phát triển, thu nhập từ cây công nghiệp tương đối ổn định, đã kích thích nhân dân đầu tư. Tích cực triển khai các mô hình khuyến nông có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất của nhân dân (3).
          + Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi trên địa bàn cơ bản ổn định, thường xuyên làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm (4).
           1.4- Tài chính, ngân sách
         - Đảm bảo thu đúng, thu đủ, khai thác tốt nguồn thu, trong những năm qua thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Tỉ lệ tăng thu hàng năm 32,2 % (5).
         - Chi ngân sách:  Cân đối đảm bảo cho các hoạt động ở địa phương, có tích lũy đầu tư cho phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, góp phần thúc đẩy kinh, tế xã hội phát triển.
(1) Nghị quyết hàng năm giải quyết 500 lao động trở lên (thực hiện vượt hơn 300 lao động).
(2) Lúa nước là: 96ha; hoa màu các loại là: 37,3ha; diện tích cây công nghiệp 106,86ha.
(3) Trong 05 năm đã triển khai thực hiện nhiều mô hình kinh tế gồm: mô hình trồng rau ngót cho nâng suất thu nhập cao, mô hình trồng tre lấy măng, mô hình trồng nấm sò, mô hình cá nước ngọt, mô hình nuôi gà Việt- Ghap hàng năm cho thu nhập từ 150 triệu đến 200 triệu đồng.
(4) Hàng năm đàn heo có 3.900 con, đàn gia cầm có trên 50.000 con, đàn bò 440 con.
(5) Trong nhiệm kỳ, tổng thu ngân sách Nhà nước 12.604.820.703 đồng đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.
            1.5-  Xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý đô thị
          Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa X) về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến 2020”, bằng các nguồn vốn của Tỉnh, Thành phố và huy động đóng góp của nhân dân phường, đã tập trung xây dựng các công trình công cộng. Qua 5 năm thực hiện nghị quyết đã tạo được sự đồng thuận và tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân; phường đã tập trung xây dựng nhiều công trình, hạng mục hạ tầng kỹ thuật đô thị làm cho bộ mặt phường có nhiều thay đổi rõ rệt (6).
          Công tác quản lý đô thị được thường xuyên quan tâm chỉ đạo, thực hiện quản lý đô thị theo quy hoạch, công tác vệ sinh môi trường, từng bước đi vào nền nếp, bộ mặt đô thị của phường ngày càng khang trang, sạch đẹp.
         Công tác tài nguyên môi trường được chú trọng, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được triển khai rộng rãi trong nhân dân, đến nay đã phủ được 90% diện tích đất trên địa bàn.
          2- VĂN HÓA – XÃ HỘI
          2.1- Công tác giáo dục
        Công tác giáo dục có những chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên ở tất cả các bậc học, cơ sở trường lớp được đầu tư xây dựng, nâng cấp (7).  
        Đội ngũ giáo viên phát triển cả về số lượng và chất lượng, đã có 99% giáo viên đạt chuẩn, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến lớp đạt 100%, các nhà trường duy trì đảm bảo sỹ số học sinh, tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học giảm, an ninh học đường được đảm bảo; phối hợp tốt giữa Nhà trường, gia đình và xã hội trong việc quản lý và giáo dục học sinh. Chủ trương xã hội hóa giáo dục đạt được những kết quả quan trọng, đã huy động nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng để xây dựng trường lớp.
          2.2- Công tác Y tế - Dân số -  KHHGĐ
          - Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân được thường xuyên quan tâm, trạm y tế của phường được xây dựng kiên cố, chất lượng phục vụ nhân dân từng bước được nâng lên, đảm bảo nhu cầu khám và chữa bệnh cho nhân dân, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng Vắccin phòng bệnh hàng năm đạt 100%, các chương trình mục tiêu về y tế được triển khai sâu rộng.
        Chú thích:
(6) Làm đường giao thông nông thôn và đường ĐBDTTS trong 5 năm là: 9.019,5m trên 17 tuyến đường, trong đó: Làm đường đồng bào dân tộc thiểu số được 2.030m. Đến nay nâng tống số m đường giao thông nông và đường ĐBDTTS trên địa bàn làm được 14.300m/17.500m bằng 82%; cải tạo lưới điện đã mắc được 252 bóng ở 31/38 tuyến đường; phòng học; trạm Y tế; nhà Rông văn hóa; phòng họp Tổ dân phố...đảm bảo nhu cầu chung của nhân dân, làm cho bộ mặt của phường ngày được đổi mới. Tổng vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng đô thị trong 05 năm là 29 tỷ 450 triệu đồng, trong đó vận động nhân dân đóng góp 2 tỷ 590 triệu đồng.
(7) Trong 05 năm đã xây dựng mới 06 phòng học và 02 nhà hiệu bộ, 02 cổng trường và 03 khu vệ sinh cho học sinh.
(8). Trong 05 năm đã tổ chức khám và điều trị 20.728 lượt người, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh.
         - Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em đạt kết quả khá, hàng năm phường tổ chức tốt các chiến dịch truyền thông dân số, lồng ghép các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đều đạt 100% kế hoạch, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,09%, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng là 6,3% (9).
           2.3- Văn hóa thông tin, thể dục thể thao
          Các hoạt động văn hóa thông tin- thể dục, thể thao được quan tâm và có nhiều khởi sắc, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, đã tổ chức tốt Đại hội thể dục, thể thao lần thứ II của phường và tham gia các phong trào do Thành phố tổ chức. Việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, phường đã đầu tư xây dựng 3 đội Cồng chiêng và 1 đội văn nghệ xung kích, thường xuyên đi tham gia các hội diễn của Thành phố và của Tỉnh đạt nhiều giải cao.
         Công tác thông tin tuyên truyền đã phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Tập trung tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương. Đặc biệt là về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường quản lý các dịch vụ và hoạt động văn hóa, kịp thời xử lý các vi phạm. Hàng năm có hơn 90% Tổ dân phố, Làng đạt văn hóa và 96,23% gia đình đạt văn hóa.
            2.4- Công tác chính sách, xã hội
          Công tác xóa đói giảm nghèo được thường xuyên quan tâm, chỉ đạo bằng nhiều hình thức. Kịp thời hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần để các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo tỷ lệ hộ nghèo hiện nay còn 0,45% (giảm 4,93% so với đầu nhiệm kỳ)(10).
           Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện các chính sách xã hội luôn được quan tâm, các chế độ đối với các đối tượng chính sách và người có công được giải quyết kịp thời từng đối tượng. Thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, xây dựng và vận động thu tốt các loại quỹ, sử dụng đúng mục đích.
             Chú thích:
(8) Tháng 01/2013 được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trạm y tế phường đạt chuẩn Quốc gia.
 (9) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm 0,05% so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng tăng 1,3% so với đầu nhiệm kỳ.
(10) Vận động nhân dân xây dựng quỹ “vì người nghèo” với số tiền là: 102 triệu, bằng các nguồn vốn đã đầu tư xây dựng được 07 nhà đại đoàn kết với số tiền 345 triệu, ngoài ra xét và đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cho các hộ vay với lãi suất thấp, dư nợ đến cuối năm 2014 là 8 tỷ 126 triệu đồng tăng 2,8 tỷ so với năm 2010, đảm bảo quản lý vốn hiệu quả và sử dụng đúng mục đích. Hiện nay còn 11 hộ, với 49 nhân khẩu. (Trong đó có 5 hộ, với 26 nhân khẩu  là người đồng bào dân tộc thiểu số).
         3- QUỐC PHÒNG – AN NINH
         3.1- Công tác quốc phòng- quân sự địa phương

       Tập trung triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương. Xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân đạt 0,9% so với dân số, xây dựng lực lượng dự bị động viên đảm bảo, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống. Giao quân đạt và vượt chỉ tiêu, chính sách hậu phương quân đội, cơ sở vật chất trang thiết bị cho lực lượng vũ trang được đảm bảo.
          3.2- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
         Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định. Đội ngũ cán bộ, chiến sỹ công an và lực lượng bảo vệ dân phố được củng cố ngày càng vững mạnh. Thực hiện tốt Kế hoạch số 76-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku về tổ chức giáo dục, quản lý, cảm hóa đối tượng Fulrô và những người có liên quan đến hoạt động FULRÔ, không để địa phương xảy ra điểm nóng về an ninh chính trị (11). Các hoạt động trấn áp tội phạm, quản lý giáo dục các đối tượng có tiền án, tiền sự được tổ chức thường xuyên, phong trào“Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”,“Phòng chống tội phạm” thường xuyên được phát động, số vụ phạm pháp hình sự giảm dần qua các năm, tai nạn, tệ nạn xã hội từng bước được kiềm chế (12). Công an phường nhiều năm liền là đơn vị vững mạnh xuất sắc được các cấp khen thưởng (13).
          3.4- Công tác giải quyết đơn thư
          Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được tổ chức thường xuyên, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên (14). Tiếp nhận 57 đơn kiến nghị, tố cáo của công dân, đã hòa giải thành 39 đơn, chuyển cấp có thẩm quyền 18 đơn. Công tác chỉ đạo giải quyết đơn thư, kiến nghị kịp thời đúng pháp luật.
          4- Xây dựng hệ thống chính trị
          4.1- Công tác xây dựng Đảng    
          a. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

        Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ phường từng bước đi vào chiều sâu. Việc tổ chức triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy nghiêm túc; đặc biệt là việc tổ chức chỉ đạo khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm được chỉ ra sau hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”,
         Chú thích:
(11) Đối tượng quản lý theo Kế hoạch số 76-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku có 09 đối tượng, trong đó còn 03 đối tượng thuộc diện phân loại, bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền, giáo dục, cảm hoá, vận động các đối tượng không nghe theo lời xúi dục của kẻ xấu… Về cơ bản số đối tượng này đều đã xác định làm ăn tại cộng đồng dân cư có chiều hướng tiến bộ, không vi phạm các quy định của địa phương và pháp luật.
(12) Nhiệm kỳ qua, trên địa bàn không xảy ra các vụ trọng án, đặc biệt không có các tụ điểm về tệ nạn xã hội, các vụ phạm pháp hình sự giảm 50% so với đầu nhiệm kỳ (năm 2010 xảy ra 10 vụ; năm 2014 xảy ra 05 vụ), về an toàn giao thông trên địa bàn cũng được đảm bảo, số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giảm đáng kể, chỉ xảy ra 06 vụ, làm chết 05 người.
(13) Lực lượng công an của phường 05 năm liền được tặng cờ thi đua quyết thắng, 01 năm được UBND Tỉnh và 05 năm được Bộ Công an tặng cờ thi đua trong việc thực hiện trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và nhận huân chương vì an ninh Tổ quốc  (hạng 3).
(14) Đã tổ chức 13 đợt tuyên truyền có hơn 2.500 lượt người tham dự, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã góp phần khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt 95 %. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được củng cố, kịp thời cung cấp thông tin tình hình trong nước, quốc tế và âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa được cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo.
           b- Công tác xây dựng Đảng về tổ chức- cán bộ
          Đầu nhiệm kỳ Đảng bộ có 18 chi bộ trực thuộc, với 211 đảng viên. Đến nay có 18 chi bộ, 312 đảng viên (15). Công tác quản lý đảng viên đi vào nền nếp, phần lớn đảng viên nêu cao được vai trò tiền phong gương mẫu, được nhân dân tin tưởng và tín nhiệm. Việc đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc, phán ánh đúng chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên (16).
          Thực hiện giới thiệu nhân sự chủ chốt bầu vào Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân- Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể đúng quy trình. Thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, quản lý giai đoạn 2010- 2015 và giai đoạn 2015- 2020. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm (17).  Đội ngũ cán bộ, công chức được bố trí đủ các chức danh theo quy định. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên được Đảng ủy chú trọng quan tâm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay phát triển được 40 đảng viên mới (18).
           c- Công tác kiểm tra giám sát
         Hàng năm Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xây dựng và triển khai đầy đủ các Kế hoạch, Chương trình của các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. Trong nhiệm kỳ Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra đã kiểm tra 20 chi bộ, giám sát 8 chi bộ, kiểm tra 10 đảng viên, giám sát 8 đảng viên theo kế hoạch, qua kiểm tra đã phát hiện và tiến hành thi hành kỷ luật đối với 03 đồng chí kỷ luật bằng hình thức khiển trách (19), đề nghị cấp ủy cấp trên xử lý 01 đảng viên. Trong nhiệm kỳ không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo.  
 (15) Trong đó: có 205 nam chiếm 65,7%, 107 nữ chiếm 34,3%. Đảng viên là cán bộ hưu trí 193 chiếm  61,8%; có 93 đồng chí được nhận huy hiệu từ 30 đến 65 năm  tuổi Đảng chiếm 29,8%.
(16) Năm 2010: Tỷ lệ đảng viên HTTNV đạt 95,3%; Chi bộ TSVM đạt 100%; Đảng bộ đạt TSVM.
        Năm 2011: Tỷ lệ đảng viên HTTNV đạt 94,3%; Chi bộ TSVM đạt 94,5%; Đảng bộ đạt TSVM tiêu biểu.
        Năm 2012: Tỷ lệ đảng viên HTTNV đạt 96,47%; Chi bộ TSVM đạt 83,3%; Đảng bộ đạt TSVM tiêu biểu.
        Năm 2013: Tỷ lệ đảng viên HTTNV đạt 92,4%; Chi bộ TSVM đạt 94,4%; Đảng bộ đạt TSVM.
        Năm 2014: Tỷ lệ đảng viên HTTNV đạt 93,8%; Chi bộ TSVM đạt 52,6%; Đảng bộ đạt HTTNV.
(17) Trong nhiệm kỳ đã cử 08 đồng chí đi học lớp trung cấp lý luận chính trị; 19 đồng chí học sơ cấp chính trị. Tạo điều kiện cho một số đồng chí tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn bằng hình thức đào tạo không tập trung. Đến nay đội ngũ cán bộ chuyên trách và công chức của phường có trình độ về lý luận chính trị: Cao cấp: 01 đồng chí; trung cấp: 12 đồng chí; Sơ cấp 08 đồng chí. Về chuyên môn nghiệp vụ: Đại học 10 đồng chí; trung cấp 08 đồng chí.
 (18) Tính từ  6/2010 đến hết 30/11/2014 đạt 100% Kế hoạch Nghị quyết đề ra.
(19) Nội dung vi phạm: Việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, buông lỏng lãnh đạo; phẩm chất đạo đức lối sống; vi phạm những điều đảng viên không được làm…
         d- Công tác dân vận của Đảng
        Công tác Dân vận trong cả hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, thường xuyên quan tâm, tích cực vận động nhân dân đẩy mạnh hưởng ứng các cuộc vận động và các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước,  thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện nếp sống văn hóa và các quy ước ở khu dân cư góp phần phát triển kinh tế- xã hội giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội ở địa phương.
       Triển khai thực hiện tốt Đề án số 01- ĐA/TU ngày 18/01/2014 của Ban Thường vụ Thành uỷ Pleiku về “Công tác kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Pleiku”.
         4.2- Công tác xây dựng chính quyền
          a- Hoạt động của Hội đồng nhân dân phường

          Hội đồng nhân dân đã bám sát Nghị quyết của Đảng, kịp thời cụ thể hoá để tổ chức thực hiện. Có nhiều chuyển biến tích cực về phương thức và nội dung, đã giành nhiều thời gian cho thảo luận và giám sát, nhất là những vấn đề cử tri quan tâm, các đại biểu đã thể hiện được vai trò trách nhiệm trước cử tri, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân được tổ chức theo đúng luật định, nghiêm túc bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu được thực hiện đúng theo quy định, đã phán ánh đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng chức danh. Cụ thể hóa được các nghị quyết của Đảng, sát với tình hình thực tế của địa phương.
          b- Hoạt động của Ủy ban nhân dân
        Ủy ban nhân dân từng bước củng cố hoàn thiện thực hiện tốt chức năng quản lý, điều hành theo pháp luật, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường và các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước hàng năm cấp trên giao. Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” có nhiều tiến bộ. Bộ máy làm việc tinh gọn hiệu quả, luôn cải tiến lề lối làm việc, kịp thời giải quyết các nguyện vọng của nhân dân. Công tác bầu cử Tổ trưởng, Thôn trưởng các Tổ dân phố, Làng (nhiệm kỳ 2014- 2017) đảm bảo quy trình, phát huy tốt vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng chính quyền góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ dân phố(20).
          4.3- Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội
           Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt, hướng các hoạt động về khu dân cư; phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh, nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực ngày càng đạt kết quả tốt(21). Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức ngày càng tăng (22).
          Triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
          5- Tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
         Xác định Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có vị trí cực kỳ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, Đảng ủy đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Ngay sau Hội nghị kiểm điểm, đã chỉ đạo việc khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm có hiệu quả từ đó đội ngũ cán bộ, đảng viên của phường có sự chuyển biến trong thực hiện lề lối, ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức và tác phong lề lối làm việc (23). Kết quả kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đã giúp cấp ủy làm tốt công tác kiện toàn, củng cố và quy hoạch cán bộ.
Thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành Đảng bộ đã tổ chức triển khai, học tập nghiêm túc các chuyên đề, có trên 95% cán bộ, đảng viên tham gia. Qua việc “Học tập” và “Làm theo” đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động. Việc viết sổ tay “Làm theo gương Bác” được tổ chức triển khai theo đúng hướng dẫn của thành phố.