CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

 Thang-Loi-(13).jpg

Phường Thắng Lợi được thành lập theo Nghị định 98/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ với diện tích tự nhiên 706,33ha. Sau khi thành lập đơn vị hành chính mới, phường Thắng Lợi có 8 thôn (5 thôn kinh và 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số); dân số của phường là 1.901 hộ, với 7.974 khẩu, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số 1.684 người chiếm tỷ lệ 21%, có 32 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,7%. Hiện nay toàn phường có 8 tổ dân phố và 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số; dân số của phường hiện có 2.648 hộ, với 11.511 khẩu, có 28 hộ nghèo theo tiêu chí mới chiếm tỷ lệ 1,1%; 14 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,6%, nhân dân ở địa phương chủ yếu sinh sống bằng nghề nông nghiệp và mua bán nhỏ. Tình hình kinh tế xã hội đang từng bước phát triển, đời sống nhân dân ngày một đi lên, được cải thiện, an ninh chính trị tiếp tục được củng cố và giữ vững.
Trong chặng đường phát triển của phường, được sự quan tâm của Thành ủy, HĐND- UBND, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể thành phố, Thắng Lợi dần trở mình thành phường đô thị. Năm 2006, Phường Thắng Lợi thu ngân sách trên 2 tỷ đồng, đến năm 2016 tổng thu ngân sách tang trên địa bàn phường trên 4 tỷ đồng. Đường giao thông nông thôn chỉ có 5.000 m được thảm nhựa nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng, còn lại là các tuyến đường đất, đường hẻm lầy lội. Từ năm 2006 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể và sự ủng hộ đóng góp của nhân dân, phường đã được đầu tư xây dựng 15.585 m đường theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong đó: Nhà nước đầu tư 4.287.504.000 đồng, nhân dân đóng góp 3.387.600.000 đồng, đảm bảo nhu cầu đi lại cho nhân dân toàn phường, đồng thời đã huy động và mắc 280 bóng điện chiếu sáng cho các đường hẻm với tổng số tiền 720.898.000 đồng, trong đó Nhà nước đầu tư 140 triệu, còn lại do nhân dân đóng góp. Hệ thống điện, nước được đầu tư xây dựng đảm bảo 100% hộ dân được mắc điện chiếu sáng, 98,5% hộ dân sử dụng nước sạch. Các trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng, nâng cấp. Trong 10 năm trở lại đây, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm là 13%, giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ 20%, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng bình quân là 20%.