CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp
1. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND: Ông Lê Thanh Tâm, sinh ngày 25/12/1972
 
tam-(6).jpg
       
          Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Lý luận chính trị: Cao cấp
           Quê quán: Nhơn Mỹ - An Nhơn - Bình Định
           Nơi ở hiện nay: Xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai


     
 
 2. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy: Ông Nguyễn Bá Duy, sinh ngày 20/02/1980
                                   
duy-(2).jpg
       
           Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Lý luân chính trị: Trung cấp
           Quê quán: Cát Thắng, Phù Cát, Bình Định
           Nơi ở hiện nay: Xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.


3. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND: Ông Lê Văn Quang, sinh ngày 20/9/1979

quang-(8).jpg
           Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Lý luận chính trị: Trung cấp
           Quê quán: Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định
           Nơi ở hiện nay: Phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
4. Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Tùng, sinh ngày 17/3/1975  
  
       tung-(4).jpg        
           Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Lý luận chính trị: Trung cấp
           Quê quán: Tân Dân, Chí Linh, Hải Dương
           Nơi ở hiện nay: Phường Đống Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

 
 

5. Phó Chủ tịch HĐND: Trần Nam Son, sinh ngày 20/7/1977

 son-(1).jpg 
          Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Trung cấp Tin học; Lý luận chính trị: Trung cấp
          Quê quán: Bình Tân, Tây Sơn, Bình Định
          Nơi ở hiện nay: Phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai