CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp
1. Địa chỉ Trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND phường Thắng Lợi đặt tại số 605, đường Lê Duẩn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại: 02693.861.067, Emai: vpubpthangloi@gmail.com.
2. Cơ cấu tổ chức:
2.1. Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường
Họ và tên Chức vụ Hình ảnh Số điện thoại
LÊ THANH TÂM Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường a-tam.jpg SĐT:0946786889
Email: lethanhtam.ubkt@gmail.com
NGUYỄN BÁ DUY Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy a-duy.jpg
SĐT:0968707776
Email: danguythangloipleiku@gmail.com
NGUYỄN VĂN TÙNG Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường z2925440004576_81dc0796251168f4573296bc29c56241-(1).jpg SĐT: 0843966879 
Email: Vantungnguyengl@gmail.com
NGÔ THỊ HẢI XUÂN Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường xuan.jpg SĐT: 0979644773
Email: Xuanngogialai@gmail.com
LÊ THỊ PHƯƠNG Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường le-Phuong.jpg SĐT: 0374212889
Email: lephuongtl1982@gmail.com
LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường H-phuong.jpg SĐT: 0905212079
Email: hphuongvpub@gmail.com

2.2. Mặt trận và các đoàn thể phường Thắng Lợi:
 
Họ và tên chức vụ Hình ảnh số điện thoại
TRỊNH THỊ THANH LÝ Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQVN phường ly.jpg SĐT: 0983408077
Email: Lythangloi71@gmail.com
 
NGÔ THỊ HƯƠNG Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường huong.jpg SĐT: 0977936579
Email: ngohuong2603@gmail.com
TRẦN THỊ THU HUYỀN Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường huyen-map.jpg SĐT: 0386203799
Email:
tranthithuhuyenpk@gmail.com
ĐOÀN THỊ LỆ THỦY Phó Chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ phường thuy.jpg SĐT: 0399831987
Email:
doanthuythangloi@gmail.com
GÁT Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường gat.jpg SĐT: 0782778422
Email: gatdoanphuongthangloi@gmail.com
TRẦN HẢI GIANG Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân phường giang-(1).jpg SĐT: 0974477783
Email:
haigiang1983pleiku@gmail.com
NGUYỄN ĐỨC HUYỀN Chủ tịch hội Cựu chiến binh phường   SĐT: 0983161859
Email: ccbthangloi@gmail.com
NGUYỄN THẾ BẰNG Phó Chủ tịch hội Cựu chiến binh phường bang.jpg SĐT: 0976520077
Email: ccbthangloi@gmail.com

2.3. Đội ngũ Công chức, NHĐKCT UBND phường:
Họ và tên Chức danh Hình ảnh Số điện thoại
Đặng Quang Trưởng Văn phòng Thống kê   SĐT: 0378354866
Email: truongdang.gl92@gmail.com
 
Trần Nam Son Văn phòng Thống kê   SĐT: 0914171228
Email: Namsontp.pleiku@gmail.com
Nguyễn Tố Việt Dũng Chỉ huy trưởng BCH Quân sự   SĐT: 0966171050
Email: Vietdungthangloi@gmail.com
Trần Thị Minh Bạch Tư pháp Hộ tịch   SĐT: 0983998002
Email: minhbach83gl@gmail.com
Trương Thị Thanh Tư pháp Hộ tịch   SĐT: 0964474979
Email: truongthanh2501@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Huyền Văn hóa xã hội (Phụ trách Văn hóa, thể thao, du lịch)   SĐT: 0772442456
Email:thuhuyen1983gl@gmail.com
Bùi Thị Bích Hạnh Văn hóa xã hội (Phụ trách Lao động, Thương binh xã hội)   SĐT: 0979225203
Email: bichhanhqt14@gmail.com
Võ Thị Minh Tâm Tài chính Kế toán   SĐT: 0968144699
Email: minhtamtl1987@gmail.com
Hồ Thị Thu Trang Địa chính Xây dựng (Phụ trách đất đai, môi trường)   SĐT: 0935814040
Email: trangchuong1112@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Nga Địa chính Xây dựng (Phụ trách Xây dựng, đô thị, giao thông)   SĐT: 0932210583
Email: nguyenthanhngagl@gmail.com
Khương Văn Cảnh Cán bộ Dân tộc Tôn giáo    
Lê Thị Ngọc Châu Cán bộ Chăn nuôi và Thú y    
Trần Đình Dũng Chỉ huy phó BCH Quân sự phường    
Trần Văn Thi Chỉ huy phó BCH Quân sự phường    

2.4. Các Tổ chức trực thuộc:
- Hội Người Cao tuổi
- Hội Khuyến học
- Hội chữ thập đỏ
- Hội Cựu thanh niên xung phong
- Hội Nạn nhân chất độc da cam Đioxin
- Tổ trật tự đô thị;
- Ban Quản lý chợ Thắng Lợi