CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Công khai ngân sách phường
Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường khóa IV
Quy hoạch - kế hoạch
Thống kê, báo cáo
Thông tin khen thưởng
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2023


Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; bổ sung quy định đánh giá, xếp loại chất lượng với cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật; tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc;... là những...

Từ 15/8, công an xã được cấp giấy chứng nhận an ninh trật tự nhiều hoạt động kinh doanh

Công an xã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (ANTT) và quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có quy mô kinh doanh dưới 10 phòng, và nhiều ngành, nghề kinh doanh khác khi hoạt động phải đảm đủ điều kiện về ANTT khác.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2023


Quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã; tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng; quy định mới về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2023.

Những điểm mới của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày 10 tháng 11 năm 2022, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV đã thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở từ 1/7/2023

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị ...

Đề cương tuyên truyền tháng 4/2023

Xem nội dung tại đây

Đề cương tuyên truyền tháng 3/2023

Xem nội dung tại đây

Đề cương tuyên truyền tháng 02/2023

Xem nội dung tại đây

Đề cương tuyên truyền tháng 01/2023

Xem nội dung tại đây

Đề cương tuyên truyền tháng 8 về Luật thi hành án hình sự

Xem nội dung tại đây
|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|