CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Thủ tục hành chính
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Tuyên truyền Luật phòng chống tác hại của rượu, bia

Ngày 14/6/2019, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020

Đề cương tuyên truyền Luật CAND

Đề cương Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Pleiku (15/9/1954 - 15/9/2019) và 90 năm ngày thành lập đô thị Pleiku (03/12/1929 - 03/12/2019)

Đề cương tuyên truyền tháng 6/2019

UBND phường giới thiệu nội dung tuyên truyền Luật phòng chống tác hại của thuốc lá đến toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường

Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ Hoàng gia Camphuchia

Luật phòng chống tham nhũng 2018

Kể từ ngày 01/7/2018 Luật Phòng chống tham nhũng có hiệu lực thi hành

Đề cương tuyên truyền pháp luật tháng 3/2019

Ngày 11/3/2019 Phòng Tư pháp thành phố đã ban hành Công văn 71/PTP về việc cung cấp đề cương tuyên truyền pháp luật tháng 3/2019.UBND phường đăng tải toàn bộ nội dung văn bản để toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân được biết.

thông tin tuyên truyền tháng 5/2019

Ngày 09/5/2019 Phòng Tư pháp thành phố ban hành văn bản 125/TP về việc cung cấp đề cương tuyên truyền tháng 5/2019 về Luật trưng cầu ý dân

Đề cương tuyên truyền pháp luật tháng 4/2019

Ngày 17/4/2019, Phòng Tư pháp thành phố cung cấp đề cương tuyên truyền về Luật tiếp cận thông tin

Thông tin tuyên truyền về dân số và hôn nhân gia đình

Ngày 15/5/2019 UBND thành phố ban hành công văn 912/UBND-TP về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số. UBND phường đăng tải toàn bộ nội dung một số quy định của...
|<<1 2>>|