CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Công khai ngân sách phường
Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường khóa IV
Quy hoạch - kế hoạch
Thống kê, báo cáo
Thông tin khen thưởng
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

V/v lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về nội dung dự thảo quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Pleiku

Ngày đăng bài: 07/08/2019