CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Công khai ngân sách phường
Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường khóa IV
Quy hoạch - kế hoạch
Thống kê, báo cáo
Thông tin khen thưởng
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư phường Hội Phú, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Xem nội dung Tại đây

Chủ trương đầu tư dự án suối Hội Phú giai đoạn 3

Xem nội dung tại đây

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Cầu Sắt

Xem nội dung tại đây

TB về lấy ý kiến quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

Xem nội dung tại đây

Quy hoạch tổng thể sử dụng đất tại 15-17 Trường Chinh

Xem nội dung tại đây

V/v lấy ý kiến đối với nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên diên Hồng, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

UBND thành phố Pleiku tổ chức lấy ý kiến công khai đối với nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên diên Hồng, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng suối Hội Phú (đoạn 3) đoạn từ Khu đô thị Hoa Lư - Phù Đổng đến cầu Ia Sol, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Quyết định về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu suối Hội Phú,thành phố Pleiku

Ngày 23/12/2019, UBND thành phố Pleiku đã ban hành Quyết định 2600/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu suối Hội Phú,thành phố Pleiku. Trong đó, điều chỉnh tăng thêm phần diện tích quy hoạch giai đoạn 3 thuộc phường Hoa Lư...

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Pleiku

Ngày 07/02/2020, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định 41/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Pleiku

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Pleiku

|<<1 2>>|