CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

V/v lấy ý kiến đối với nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên diên Hồng, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

UBND thành phố Pleiku tổ chức lấy ý kiến công khai đối với nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên diên Hồng, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng suối Hội Phú (đoạn 3) đoạn từ Khu đô thị Hoa Lư - Phù Đổng đến cầu Ia Sol, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Quyết định về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu suối Hội Phú,thành phố Pleiku

Ngày 23/12/2019, UBND thành phố Pleiku đã ban hành Quyết định 2600/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu suối Hội Phú,thành phố Pleiku. Trong đó, điều chỉnh tăng thêm phần diện tích quy hoạch giai đoạn 3 thuộc phường Hoa Lư...

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Pleiku

Ngày 07/02/2020, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định 41/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Pleiku

Kế hoạch thực hiện phong trào "chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Pleiku

kế hoạch điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch thành phố Pleiku

Công bố nội dung đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Pleiku đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

V/v lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về nội dung dự thảo quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Pleiku

|<<1>>|