CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Công khai ngân sách
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
Nghị quyết HĐND phường
Thống kê, báo cáo
Thông tin khen thưởng
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Lịch tuần 34/2022


Các tin khác

Tuần 20

Lịch công tác tuần 21

Lịch công tác tuần 1 tháng 1 (04/01-09/01/2020)

Tuần 2 tháng 1

Lịch công tác tuần 3 tháng 01 (18/01-23/02/2021)

Lịch công tác tuần 04 tháng 01/2021 (25/01-30/01/2021)

Lịch công tác tuần 01 tháng 02 (01/02-06/02/2021)

Lịch công tác tuần 3 tháng 02/2021 (17/02-20/02/2021)

Lịch công tác tuần 04 tháng 02/2021 (từ ngày 22/02-27/02/2021)

Lịch công tác tuần 01 tháng 3/2021 (01/3--6/3/2021)

Lịch công tác tuần 02 tháng 3/2021 (từ ngày 08/3-13/3/2021)

Lịch công tác tuần 3 tháng 3/2021 (15/3-20/3/2021)

Lịch công tác tuần 04 tháng 3/2021 (22/3-28/3/2021)

Lịch công tác tuần 01 tháng 12/2020 (01/12-07/12/2020)

Lịch công tác tuần 02 tháng 12 (07/12-13/12/2021)

Lịch công tác tuần 3 tháng 12 (13/12-20/12/2020)

Lịch công tác tuần 4 tháng 12 (21/12-27/12/2020)

Lịch công tác tuần 16 (19/4-25/4/2021)

Lịch tuần 16

Lịch tuần 17/2021

Lịch tuần 18/2021

Lịch tuần 19/2021

Lịch tuần 20/2021

Lịch tuần 22/2021

Lịch tuần 23/2021

Lịch tuần 25/2021

Lịch tuần 26/2021

Lịch tuần 27/2021

Lịch tuần 28/2021

Lịch tuần 34/2021

Lịch tuần 41

Lịch tuần 43/2021

Lịch công tác tuần (25/10-31/10/2021)

Lịch công tác tuần (25/10-31/10/2021)

Lịch công tác tuần 44 (01/11-07/11/2021)

Lịch tuần 47

Lịch tuần 48

Lịch tuần 49

Lịch tuần 01/2022

Lịch tuần 2/2022

Lịch tuần 7/2022

Lịch tuần 8/2022

Lịch tuần 12/2022

Lịch tuần 14

Lịch tuần 17

Lịch tuần 16

Lịch tuần 19

Lịch tuần 20

Lịch tuần 21/2022

Lịch tuần 22/2022

Lịch tuần 23/2022

Lịch tuần 27/2022

Lịch tuần 28/2022

Lịch tuần 29/2022

Lịch tuần 30/2022

Lịch tuần 31/2022

Lịch tuần 32/2022

Lịch tuần 33/2022

Lịch tuần 34/2022