CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Công khai ngân sách phường
Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường khóa IV
Thống kê, báo cáo
Thông tin khen thưởng
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2020

Điều kiện sản xuất, buôn bán giống cây trồng; cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu phải đạt 6 tiêu chí; sửa quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;... là những chính sách mới có...

Đề cương tuyên truyền tháng 01/2020

Đề cương tuyên truyền Luật Đặc xá năm 2018

Phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2021

Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường

Quy định về thoát nước và xử lý nước thải

Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật an toàn thực phẩm

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|