CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Công khai ngân sách phường
Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường khóa IV
Thống kê, báo cáo
Thông tin khen thưởng
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

TB về lấy ý kiến quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

Xem nội dung tại đây

Quy hoạch tổng thể sử dụng đất tại 15-17 Trường Chinh

Xem nội dung tại đây

Đề cương tuyên tryền tháng 4/2021 về Luật cư trú năm 2020

Xem nội dung tại đây

Đề cương tuyên truyền tháng 3/2021 về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Xem nội dung tại đây

Thông báo về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu

UBND phường thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tham gia  Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức

Đề cương tuyên truyền tháng 01/2021 về Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

Các quy định của pháp luật về xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19

Đề cương tuyên truyền tháng 10/2020

UBND phường Phù Đổng thông báo đề cương tuyên truyền Luật lực lượng dự bị động viên 
 

V/v lấy ý kiến đối với nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên diên Hồng, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

UBND thành phố Pleiku tổ chức lấy ý kiến công khai đối với nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên diên Hồng, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7

Quy định mới về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; quy định mới thuế nhập khẩu linh kiện ô tô; mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Nghị định mới về vị trí việc làm và...
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|