CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Công khai ngân sách phường
Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường khóa IV
Thống kê, báo cáo
Thông tin khen thưởng
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ Hoàng gia Camphuchia

Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Luật phòng chống tham nhũng 2018

Kể từ ngày 01/7/2018 Luật Phòng chống tham nhũng có hiệu lực thi hành

Đề cương tuyên truyền pháp luật tháng 3/2019

Ngày 11/3/2019 Phòng Tư pháp thành phố đã ban hành Công văn 71/PTP về việc cung cấp đề cương tuyên truyền pháp luật tháng 3/2019.UBND phường đăng tải toàn bộ nội dung văn bản để toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân được biết.

thông tin tuyên truyền tháng 5/2019

Ngày 09/5/2019 Phòng Tư pháp thành phố ban hành văn bản 125/TP về việc cung cấp đề cương tuyên truyền tháng 5/2019 về Luật trưng cầu ý dân

Đề cương tuyên truyền pháp luật tháng 4/2019

Ngày 17/4/2019, Phòng Tư pháp thành phố cung cấp đề cương tuyên truyền về Luật tiếp cận thông tin

Thông tin tuyên truyền về dân số và hôn nhân gia đình

Ngày 15/5/2019 UBND thành phố ban hành công văn 912/UBND-TP về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số. UBND phường đăng tải toàn bộ nội dung một số quy định của...

Thông báo tham gia cuộc thi "tìm hiểu pháp luật trực tuyến

Thông báo treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày Sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890-19/5/2019

Phường Phù Đổng triển khai kế hoạch phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự năm 2018

Chiều ngày 19/01/2018, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội phường Phù Đổng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh, trật tự an toàn...
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|