CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Công khai ngân sách phường
Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường khóa IV
Quy hoạch - kế hoạch
Thống kê, báo cáo
Thông tin khen thưởng
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Công đoàn cơ sở phường Phù Đổng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều ngày 03/3/2023, Công đoàn cơ sở phường Phù Đổng đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028
 
|<<1>>|