CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Phường Phù Đổng tổ chức Kỳ họp thứ Hai, HĐND phường khóa III (nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Ngày đăng bài: 04/01/2017
Ngày 30/12/2016, HĐND phường Phù Đổng tổ chức Kỳ họp thứ Hai, HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kỳ họp thứ Hai, HĐND phường khóa III được tiến hành vào thời điểm kết thúc năm 2016, là kỳ họp thường lệ cuối năm đầu tiên của HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội trong năm 2016, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2017 và làm tiền đề cho việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trong năm 2016, trên cơ sở Nghị quyết của Đảng bộ và được sự quan tâm của Thành ủy, HĐND&UBND, các Ban, ngành của thành phố. Phường có nhiều thuận lợi trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đề ra, các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2016 đã đạt và vượt: Kinh tế xã hội phát triển khá, đời sống nhân dân ngày một tốt hơn; Các hoạt động về giáo dục, văn hóa thông tin, thể dục thể thao có bước phát triển; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác đền ơn đáp nghĩa, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm; công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được chú trọng và thực hiện có hiệu quả; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại được thực hiện thường xuyên kịp thời; công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức của cấp trên và trong hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố luôn được phát huy hiệu quả; công tác giao quân, huấn luyện đạt kế hoạch đề ra; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; các phong trào, các cuộc vận động tiếp tục được phát huy nhất là việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã làm chuyển biến nhận thức, tạo phong trào hành động tích cực trong toàn thể cán bộ và nhân dân của phường.


Đây cũng là kỳ họp thường lệ thứ hai thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và nhiều văn bản pháp luật mới liên quan có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, cũng như thực hiện các quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của HĐND&UBND; Thực hiện Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, HĐND phường đã xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND phường, các ban HĐND và UBND phường: Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND phường từ đầu nhiệm kỳ đến nay và chương trình công tác năm 2017; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND phường năm 2016; Báo cáo tình hình hoạt động của hai Ban HĐND phường; Thường trực HĐND phường báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2016 và chương trình công tác năm 2017 của UBND phường; Báo cáo tình hình thu chi ngân sách năm 2016, dự toán thu chi ngân sách năm 2017 của UBND phường, Báo cáo tình hình tiếp công dân, thụ lý và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Nghe UBMTTQVN phường thông báo về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với hoạt động của HĐND – UBND và đại biểu HĐND; UBND phường báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; Các Ban HĐND phường báo cáo tình hình hoạt động của Ban năm 2016; Nghe Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử tại địa bàn phường báo cáo kết quả kỳ họp thứ Ba, HĐND thành phố khóa XI; chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp. HĐND phường xem xét, thông qua 10 tờ trình của HĐND&UBND phường trình tại kỳ họp, trên cơ sở đó HĐND phường đã nhất trí và thống nhất cao việc ban hành 10 nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường kết luận: Nhiệm vụ đặt ra cho HĐND và UBND phường trong thời gian tới đòi hỏi cán bộ và nhân dân trong phường cần phải tập trung trí tuệ, năng lực và phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố phải nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong tư tưởng và thống nhất trong hành động để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Vì vậy, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, các tổ chức HĐND, UBND, hai Ban của HĐND phường, đại biểu HĐND phường phát huy hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của từng cá nhân, tổ chức để thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định.

Hai là, đội ngũ cán bộ của phường tập trung và có nhiều giải pháp tích cực cho việc thực hiện các Nghị quyết trong năm 2017. Nâng cao vai trò chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND phường trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu cuối năm 2017 phải hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND, các đại biểu HĐND phường trong việc thực hiện chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của phường trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Ba là, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND phường tiến hành tiếp xúc với cử tri để báo cáo đầy đủ kết quả Kỳ họp và động viên nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND phường trong việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của phường trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Bốn là, Các vị đại biểu HĐND phường cần tích cực, chủ động nghiên cứu Hiến pháp, pháp luật, nhất là Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Mỗi đại biểu cần ý thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri, động viên nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND phường trong thời gian đến.

Năm là, UBND phường, các ban, ngành sớm chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết mà HĐND phường đã thông qua tại kỳ họp. Thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ công tác xây dựng cơ bản, trọng tâm là các công trình phúc lợi đã đưa vào kế hoạch triển khai như: mở rộng CGXD đường Phù Đổng, đường Ngô Thì Nhậm; hẻm 23 Ngô Thì Nhậm thành chỉ giới xây dựng 11,5m để đề nghị Thành phố đặt tên đường và đầu tư nâng cấp, mở rộng CGXD đường Huyền Trân Công Chúa (nhánh 1); Có kế hoạch làm sân bê tông tại tổ dân phố 13,16 và xây dựng phòng họp tổ dân phố 13…, giải quyết tốt công tác trật tự đô thị… nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vận động kinh phí để lắp đặt hệ thống Camera an ninh; quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Hai, HĐND phường Phù Đổng khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp./.

Tin, ảnh:  Duy Lâm