CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Phường Phù Đổng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường

Ngày đăng bài: 18/06/2015
Trong 2 ngày (12-13/6/2015), Đảng bộ phường Phù Đổng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.  Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Trọng Thủy - Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy,  Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Pleiku; đồng chí Nguyễn Tài - Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đại diện các ban xây dựng Đảng Thành ủy và 130 đảng viên đại diện cho 334 đảng viên trong Đảng bộ phường.

Phường Phù Đổng hiện có 3.499 hộ, 15.775 nhân khẩu, có 21 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ I đề ra. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng “Thương mại, dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp - Nông nghiệp”. Giá trị sản xuất, doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2015 ước đạt 289 tỉ đồng, tăng 149 tỉ đồng so với năm 2010, tăng bình quân hàng năm 29,8 tỉ đồng. Thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm, trong đó thu ngân sách Nhà nước vượt 175% và thu ngân sách phường vượt 207,5 % so với đầu nhiệm kỳ. Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 11/8/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa IX) về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020” và Nghị quyết chuyên đề số 38-NQ-ĐU ngày 31/10/2011 về “tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật chỉnh trang đô thị đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn phường Phù Đổng”, phường đã vận động nhân dân mở rộng đúng chỉ giới xây dựng 3 tuyến đường Chu Văn An, đường Bà Triệu và đường Lê Văn Tám với tổng chiều dài hơn 1.500 mét, diện tích nhân dân hiến đất để thi công là 1.432,83m2, vận động nhân dân tháo dỡ 1.159,85m dài tường rào và 9m2 nhà ở để thi công công trình; duy tu và làm đường giao thông nông thôn, với chiều dài 2.543m tổng kinh phí 971.331.000 đồng. Mắc 259 bóng điện chiếu sáng đường hẻm, trong đó kinh phí của thành phố hỗ trợ là 73.000.000đồng, nhân dân đóng góp hơn 600.000.000 đồng. Xây dựng mới và sửa chữa 12 phòng họp tổ dân phố với tổng kinh phí là 907.709.000 đồng, trong đó, kinh phí nhà nước hỗ trợ 341.000.000 đồng, nhân dân đóng góp 566.709.000 đồng. Xây dựng nhà làm việc, trực gác cho lực lượng Dân quân và Ban Bảo vệ Dân phố Diện tích sử dụng 172,5m2 tổng kinh phí là 525.000.000 đồng, phường đã huy động lực lượng Dân quân, ban Bảo vệ Dân phố và nhân dân trên địa bàn lao động trực tiếp tham gia công trình, do vậy thực chi cho công trình là 257.087.800 đồng, tiết kiệm và giảm 50% kinh phí so với dự toán.


 Tích cực trong việc xây dựng các công trình phúc lợi, thực hiện tốt đề án nếp sống văn minh đô thị. Lĩnh vực Văn hóa, Y tế, Giáo dục có bước chuyển biến tốt, các chính sách xã hội được quan tâm, chăm lo tốt đời sống các gia đình chính sách, đời sống của nhân dân ngày được cải thiện, công  tác giảm nghèo thực hiện có hiệu quả theo chỉ tiêu nghị quyết đề ra đến nay hộ nghèo còn 8 hộ chiếm 0,2%; làm tốt công tác nhân đạo từ thiện, tuyên truyền đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hạn chế các hoạt động tội phạm, tai tệ nạn xảy ra trên địa bàn. Công tác diễn tập, huấn luyện, khám tuyển, giao quân đều đảm bảo theo kế hoạch, 5 năm qua đã giao 78 thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 102%.

 Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của  Đảng bộ được phát huy hiệu quả. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác dân vận của hệ thống chính trị từng bước được đổi mới hoạt động có hiệu quả và thiết thực hơn, Mặt trận và các đoàn thể phát huy được vại trò, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm mà nghị quyết Đảng bộ đề ra.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Tình hình kinh tế tuy phát triển nhưng chưa vững chắc. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng còn chậm. Đời sống một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm chưa được phát huy tích cực. Thực lực chính trị của đội ngũ cán bộ ở một số tổ dân phố chưa đảm bảo theo yêu cầu. Vai trò giám sát và phản biện của Mặt trận và các đoàn thể chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Tỷ lệ phát triển đảng viên còn thấp trong 5 năm kết nạp được 44/50 đảng viên chiếm 88%.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Trọng Thủy - Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Pleiku biểu dương kết quả đã đạt được của Đảng bộ phường trong nhiệm kỳ qua. Đối với nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ phường tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, giữ gìn đoàn kết, phát huy vai trò nhiệm vụ của ban Chấp hành, của từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết các cấp, đối với Đảng bộ phải ra sức phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ như tiêu đề Đại hội đề ra đó là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, giữ vững khối đại đoàn kết, dân chủ, đổi mới, kỷ cương và nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng phường Phù Đổng vững mạnh toàn diện”.

Đại hội biểu quyết Nghị quyết BCH khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 14 đồng chí, đồng chí Nguyễn Xanh tiếp tục tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy phường và đại hội đã bầu 12 đồng chí dự Đại hội đại biểu thành phố Pleiku khóa XI./.
                                                                                           
 Nguyễn Xanh