CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đảng bộ phường Phù Đổng tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2016

Ngày đăng bài: 02/01/2017
Ngày 28/12/2016, Đảng bộ phường tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Trong năm 2016, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy Pleiku, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể của thành phố, sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố và sự đồng thuận của nhân dân trong phường đã khắc phục những khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra: Có 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt theo kế hoạch; Kinh tế tiếp tục ổn định và có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển, tình hình sản xuất nông nghiệp ổn định, khống chế được tình hình dịch bệnh trên địa bàn; Công tác đầu tư các công trình phúc lợi được đảm bảo theo kế hoạch, nhiều hạng mục đưa vào sử dụng đã tạo nhiều thuận lợi cho sự phát triển của phường; Công tác giáo dục, Y tế, văn hóa thông tin, thể dục thể thao được phát huy một cách tích cực thông qua các chương trình, kế hoạch; các hoạt động phong trào, hội thi, hội thao đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân trong phường.


Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được ổn định, việc thực hiện Nghị quyết 86-NQ/ĐU ngày 04/10/2013 của Đảng ủy phường“về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác chuyển hóa địa bàn phường Phù Đổng từ trọng điểm phức tạp về tội phạm, an ninh trật tự trở thành địa bàn ít tội phạm” được phát huy; công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm và thực hiện có hiệu quả; Hoạt động của Mặt trận và các tổ chức trong hệ thống chính trị của phường có nhiều cố gắng góp phần vào việc thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”ngày càng có chất lượng. Hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố được tiếp tục củng cố, kiện toàn; đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đúng về số lượng đảm bảo về chất lượng đại biểu HĐND tại phường; Chỉ đạo tốt kỳ họp HĐND phường Khóa III, lần thứ I, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã bầu ra các chức danh theo luật định và cùng với thành phố bố trí đội ngũ cán bộ sau Kỳ họp lần thứ Nhất, HĐND phường Khóa III đi vào hoạt động có hiệu quả; thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)”Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được toàn Đảng bộ quan tâm thực hiện một cách nghiêm túc, đồng thời, tiếp tục triển khai việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ” cho toàn Đảng bộ; công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên đảm bảo kế hoạch...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố biểu dương những kết quả mà Đảng bộ phường đã đạt được trong năm 2016, tuy có nhiều thuận lợi và khó khăn song nhờ sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực và đồng thuận của nhân dân nên đã khắc phục được những khó khăn phấn đấu hoàn thành được các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Năm 2017, Đảng bộ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, có giải pháp để khắc phục những tồn tại thời gian qua. Năm 2017 là năm bản lề thực hiện chỉ tiêu giai đoạn 2017 – 2020, do vậy, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo tốt việc thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, tích cực vận động nhân dân tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 11/8/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa IX) về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020” và Nghị quyết số 38-NQ/ĐU ngày 31/10/2011 “về tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn phường Phù Đổng để triển khai một số hạng mục công trình đã dự kiến; quản lý tốt công tác quy hoạch, công tác xây dựng cơ bản, trật tự đô thị; thực hiện tốt đề án nếp sống văn minh đô thị, mỗi gia đình phải thực hiện tốt để cùng với địa phương đảm bảo vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh đô thị, hướng đến một thành phố Pleiku xanh, sạch, đẹp... Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Thường xuyên củng cố kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị có chất lượng đảm bảo hoạt động hiệu quả, đổi mới phương thức hoạt động của Đảng, làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng. Chủ động và lãnh đạo tốt công tác giao quân năm 2017, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong buổi tổng kết Đảng ủy đã tặng giấy khen cho 4 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 34 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016./.
 
Tin, ảnh: Duy Lâm