CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng tích cực, thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm. Thực hiện chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm được phát huy tích cực trong việc xây dựng các công trình phúc lợi, thực hiện tốt đề án nếp sống văn minh đô thị; Lĩnh vực văn hóa – xã hội, Y tế, Giáo dục có bước chuyển biến tích cực, các chính sách xã hội được quan tâm, chăm lo tốt đời sống các gia đình chính sách, đời sống của nhân dân ngày được cải thiện, công  tác giảm nghèo đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Làm tốt công tác nhân đạo từ thiện, tuyên truyền đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hạn chế các hoạt động tội phạm, tai tệ nạn xảy ra trên địa bàn. Công tác diễn tập, huấn luyện, khám tuyển, giao quân đều đảm bảo theo kế hoạch.