CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Công khai ngân sách
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
Nghị quyết HĐND phường
Thống kê, báo cáo
Thông tin khen thưởng
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
1. Đảng ủy phường. Số điện thoại: 0269.3827.725
- Đ/c Nguyễn Tuấn Quang- Bí thư Đảng ủy 0905.171.397
- Đ/c Nguyễn Thái Hà - Phó Bí thư Đảng ủy. 0964834999
- Đ/c Nguyễn Thị Hương - Cán bộ Văn phòng Đảng ủy.0973628725
2. Hội đồng nhân dân phường
- Đ/c Trần Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND phường. 0914474881
3. Ủy ban nhân dân phường. Số điện thoại: 0269.3748974.
- Đ/c Đỗ Trung Hùng - Chủ tịch UBND phường.0974012345
- Phó chủ tịch UBND:
+ Đ/c Hoàng Thị Ngọc Tuyền:0985582080
+ Đ/c Nguyễn Giang Nam.017745679
- Công chức Văn phòng - Thống kê
+ Đ/c Trần Thị Dung. 0984960434
- Công chức Địa chính - Xây dựng
+ Đ/c Nguyễn Quang Vũ.0968783553
+ Phạm Hồng Phong.0905141566
- Công chức Tư pháp - Hộ tịch
+ Đ/c Bùi Thị Oanh. 0978759085
- Công chức Tài chính - Kế toán:
+ Đ/c Châu Thị Ánh Tuyết.0905961935
+ Đ/c Nguyễn Danh Ngạn.0903202738
- Công chức Văn hóa - Xã hội:
+ Đ/c Trần Thị Huyền.0989479202
+ Đ/c Trịnh Thị Loan.0977285409
- Ban chỉ huy quân sự:
+ Nguyễn Đức Mão - Phó chỉ huy trưởng phụ trách BCHQS phường.0345133349
+ Đ/c Phan Thành Long - Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự.0905508480
- Công an phường. Số điện thoại: 0269.3824.229.
+ Đ/c Lê Văn Sơn: Trưởng CAP. 0979780368
+ Đ/c Trần Xuân Dừng: Phó Trưởng CAP (phụ trách QLHC).
+ Đ/c Nguyễn Trường Quang: Phó Trưởng CAP (phụ trách hình sự, trật tự). 0983923357
- Đội thuế phường: Số điện thoại: 0269.3829387.
+ Đ/c Đỗ Kim Hoàng: đội trưởng. 0982728499
- Trạm y tế phường: Số điện thoại: 0269.3718005.
+ Đ/c Thái Thị Ánh Thu - Phó trạm y tế. 0988632070
- Hội Người cao tuổi: đ/c Đặng Văn Hiệu - Chủ tịch. 0978170710
- Hội Cựu TNXP: đ/c Lê Hữu Thịnh - Chủ tịch. 0914270003
- Hội Nạn nhân CĐ DC/DIOXIN: đ/c Hồ Anh Hòa - Chủ tịch. 0985959057
4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN phường
-
Đ/c Đỗ Ngọc Hiệp- Chủ tịch. 0386090944
- Đ/c Lê Thị Kim Chi - Phó Chủ tịch. 0349442223
5. Các đoàn thể
- Hội Cựu chiến binh:
+ Đ/c Lê Song Toàn: Chủ tịch. 0975558179
+ Đ/c Nguyễn Đình Vỹ: Phó Chủ tịch.0984835124
- Hội Nông dân:
+ Đ/c Nguyễn Thị Thùy Anh: Chủ tịch.0835356106
+ Đ/c Lê Thị Giang: Phó Chủ tịch.0978170201
- Hội Liên hiệp Phụ nữ phường
+ Đ/c Phan Thị Ngọc Thơ: Chủ tịch. 0974240837
+ Đ/c Thái Thị Hoàng: Phó chủ tịch.0986434754
- Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường:
+ Đ/c Bùi Thị Thúy Hạnh: Bí thư.0966117499
+ Đ/c Trần Cao Tài: Phó Bí thư. 0395730909