CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Công khai ngân sách phường
Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường khóa IV
Quy hoạch - kế hoạch
Thống kê, báo cáo
Thông tin khen thưởng
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
1. Đảng ủy phường. Số điện thoại: 0269.3827.725
- Đ/c Nguyễn Tuấn Quang- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 0905.171.397
- Đ/c Nguyễn Thái Hà - Phó Bí thư Đảng ủy. 0964834999
- Đ/c Nguyễn Thị Hương - Văn phòng Đảng ủy.0973628725
2. Hội đồng nhân dân phường
- Đ/c Trần Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND phường. 0914474881
3. Ủy ban nhân dân phường. Số điện thoại: 0269.3748974.
- Đ/c Đỗ Trung Hùng - Chủ tịch UBND phường.0974012345
- Phó chủ tịch UBND:
+ Đ/c Hoàng Thị Ngọc Tuyền:0985582080
+ Đ/c Nguyễn Giang Nam.0817745679
- Công chức Văn phòng - Thống kê
+ Đ/c Trần Thị Dung. 0984960434
- Công chức Địa chính - Xây dựng
+ Đ/c Nguyễn Quang Vũ.0968783553
+ Phạm Hồng Phong.0905141566
- Công chức Tư pháp - Hộ tịch
+ Đ/c Bùi Thị Oanh. 0978759085
+ Nguyễn Thị Sự. 0982589079
- Công chức Tài chính - Kế toán:
+ Đ/c Châu Thị Ánh Tuyết.0905961935
+ Đ/c Nguyễn Danh Ngạn.0903202738
- Công chức Văn hóa - Xã hội:
+ Đ/c Trần Thị Huyền.0989479202
+ Đ/c Trịnh Thị Loan.0977285409
- Ban chỉ huy quân sự:
+ Đ/c Nguyễn Đức Mão - Chỉ huy trưởng BCHQS phường.0345133349
+ Đ/c Phạm Kiều Danh - Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự.0364140694
- Công an phường. Số điện thoại: 0269.3824.229.
+ Đ/c Lê Văn Sơn: Trưởng CAP. 0979780368
+ Đ/c Trần Xuân Dừng: Phó Trưởng CAP (phụ trách QLHC).0983923357
+ Đ/c Nguyễn Trường Quang: Phó Trưởng CAP (phụ trách hình sự, trật tự). 0983923357
- Đội thuế phường: Số điện thoại: 0269.3829387.
+ Đ/c Đỗ Kim Hoàng: đội trưởng. 0982728499
- Trạm y tế phường: Số điện thoại: 0269.3718005.
+ Đ/c Thái Thị Ánh Thu - Phó trạm y tế. 0988632070
- Hội Người cao tuổi: đ/c Lê Văn Cường- Chủ tịch. 0913433416
- Hội Cựu TNXP: đ/c Lê Hữu Thịnh - Chủ tịch. 0914270003
- Hội Nạn nhân CĐ DC/DIOXIN: đ/c Hồ Anh Hòa - Chủ tịch. 0985959057
4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN phường
-
Đ/c Đỗ Ngọc Hiệp- Chủ tịch. 0386090944
- Đ/c Trần Cao Tài - Phó Chủ tịch. 0395730909
5. Các đoàn thể
- Hội Cựu chiến binh:
+ Đ/c Đoàn Minh Đức: Phó Chủ tịch.0982460900
- Hội Nông dân:
+ Đ/c Nguyễn Thị Thùy Anh: Chủ tịch.0835356106
+ Đ/c Lê Thị Giang: Phó Chủ tịch.0978170201
- Hội Liên hiệp Phụ nữ phường
+ Đ/c Bùi Thị Thúy Hạnh: Chủ tịch. 0966117499
+ Đ/c Ngô Thị Kim Oanh: Phó chủ tịch.0978357225
- Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường:
+ Đ/c Lê Thị Kim Chi: Bí thư.0349442223
+ Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Tiền: Phó Bí thư. 0362826795