CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
TRACUU.png

dichvucongtructuyen_HV2.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân xã

Thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp xã
Lĩnh vực Lĩnh vực Tài chính ngân sách
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Trình tự thực hiện - Tiếp nhận hồ sơ của chủ đầu tư (được uỷ quyền) tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã
- Trả hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thành phần hồ sơ 01 bộ, gồm:
- Tờ trình đề nghị thẩm định dự án đầu tư xây dựng;
- Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở;
- Các văn bản pháp lý có liên quan.
Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Lệ phí
Kết quả thực hiện Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã;
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Quản lý đô thị, các phòng ban, đơn vị liên quan của cấp huyện.
Đối tượng thực hiện Tổ chức                                                                   
Yêu cầu hoặc điều kiện Không 
Căn cứ pháp lý 1- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
2- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009;
3- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008;
4- Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008;
5- Thông tư số 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008;
6- Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008;
7- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009;
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: