CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
Số: 159/LĐTBXH-TH Pleiku, ngày 30 tháng 3 năm 2023 30/03/2023 Công văn V/v phối hợp thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản
Số: 27/TB-UBND Pleiku, ngày 27 tháng 3 năm 2023 27/03/2023 Thông báo Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã
Số: 799 /UBND-QLĐT Pleiku, ngày 19 tháng 3 năm 2023 19/03/2023 Công văn Về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo trật tự đô thị, an toàn xã hội trong các dịp Lễ và các lễ tiết ma chay, cưới, hỏi.
Số: 741/UBND-QLĐT Pleiku, ngày 14 tháng 3 năm 2023 14/03/2023 Công văn V/v hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023
Số: 338 /CV-QLĐT Pleiku, ngày 13 tháng 3 năm 2023 13/03/2023 Công văn V/v triển khai dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Số: 160/VHTT Pleiku, ngày 13 tháng 3 năm 2023 13/03/2023 Công văn V/v tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023
Số: 706 /UBND-TH Pleiku, ngày 10 tháng 3 năm 2023 10/03/2023 Công văn V/v sử dụng 07 phim tài liệu, 03 phim ngắn (tiểu phẩm) làm tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Số: 673 /KH-UBND Pleiku, ngày 08 tháng 3 năm 2023 08/03/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Pleiku năm 2023
Số: 174/VP-TH Pleiku, ngày 25 tháng 02 năm 2023 25/02/2023 Công văn V/v tăng cường công tác phòng chống ngộ độc do độc tố tự nhiên năm 2023
Số: 10 /KH-SLĐTBXH Gia Lai, ngày 25 tháng 02 năm 2023 25/02/2023 Kế hoạch Tổ chức Hội chợ việc làm tỉnh Gia Lai năm 2023