CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Phường IaKring chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày đăng bài: 03/04/2016
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nhằm lựa chọn những người ưu tú nhất đại diện cho nhân dân.

Chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, phường IaKring đã triển khai kế hoạch lãnh đạo công tác bầu cử, hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016- 2021. Chỉ đạo lực lượng công an, phường đội, ban bảo vệ dân phố  xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho ngày bầu cử, đồng thời tăng cường các biện pháp đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường trong suốt thời gian trước, trong và sau bầu cử. Bên cạnh đó, phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân để mọi người thực hiện quyền công dân của mình. Mặt trận và các đoàn thể của phường tổ chức họp tổ dân phố, khu dân cư, thông qua sinh hoạt tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng cuộc bầu cử quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp này. Nhờ vậy, các cử tri đều ý thức được trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Hội đồng bầu cử phường đã chỉ đạo Mặt trận tiến hành tổ chức 2 lần hiệp thương, qua hiệp thương đã giới thiệu 45 người ra ứng cử để chọn và bầu 27 vị đại biểu hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016- 2017. Theo thống kê ban đầu, hiện nay, phường IaKing có trên 9.000 cử tri được chia thành 6 đơn vị bầu cử. Các cử tri ở phường mong muốn và gởi gắm nhiều niềm tin vào những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.  

(Ảnh: Thanh Quý)

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện có ý nghĩa chính trị to lớn của đất nước, là nhiệm vụ trọng đại của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, để cử tri lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Thành công của cuộc bầu cử lần này sẽ góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước của dân, do dân và vì dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12. Xác định được tầm quan trọng đó, phường Iakring đang tích cực chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, tăng  cường các biện pháp bảo vệ an toàn cho ngày bầu cử. Ông Lê Minh Tuấn – Chủ tịch Mặt trận phường IaKring nói: Từ khi thành phố triển khai kế hoạch để tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, đối với phường chúng tôi đã thành lập ban bầu cử, đối với Ủy ban Mặt trận TQVN phường đã tổ chức hiệp thương, lựa chọn giới thiệu cơ cấu thành phần. Cho đến thời điểm này chúng tôi đã tổ chức hiệp thương xong lần thứ hai và đã lập danh sách ứng cử HĐND gởi về thành phố. Hiện nay chúng tôi đang tiến hành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với hội đồng nhân dân các cấp và HĐND phường.

(Ảnh: Thanh Quý)

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Tin tưởng rằng, với việc chuẩn bị chu đáo, ngày bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới ở phường Iakring thật sự là ngày hội lớn, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất./.
 
Thanh Truyền