CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Phường Ia Kring tổ chức kỳ họp lần thứ 9 - HĐND phường khóa III (nhiệm kỳ 2011-2016)

Ngày đăng bài: 03/08/2015
Ngày 28/7/2015, HĐND phường Ia Kring tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND phường khóa III (nhiệm kỳ 2011-2016) báo cáo kết quả tổ chức và hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015.Trong 6 tháng đầu năm 2015 hoạt động của HĐND đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tổ chức và điều hành kỳ họp được chuẩn bị chu đáo và đúng luật. Số lượng đại biểu HĐND phường tham gia phát biểu tại phiên họp cũng như chất vấn và trả lời chất vấn có nhiều tiến bộ và chất lượng hơn trước. Đa số tổ đại biểu HĐND phường tích cực tham gia các hoạt động trước, trong và sau kỳ họp, tham gia tiếp xúc cử tri với trách nhiệm cao. Hoạt động giám sát được duy trì thường xuyên, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ chương trình kế hoạch đề ra. Các kiến nghị sau giám sát cụ thể, ngắn gọn, rõ ràng  được các tổ chức giám sát tiếp thu và điều chỉnh. Các nghị quyết HĐND phường được ban hành thực hiện có kết quả, đi vào cuộc sống. Kinh tế phường phát triển ổn định, thu chi ngân sách đảm bảo theo kế hoạch, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Trong 6 tháng cuối năm, Thường trực HĐND phường phối hợp với UBND phường và các ngành, các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ xem xét, quyết định các giải pháp để thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2015. Chú trọng nâng cao chất lượng kỳ họp, phát huy trách nhiệm người đại biểu HĐND, mở rộng dân chủ, huy động sức mạnh trí tuệ tập thể, tăng cường thảo luận, chất vấn và giám sát kỳ họp. Tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung còn lại trong chương trình giám sát năm 2015 của HĐND phường đã ban hành.


 Ngoài các nội dung giám sát chuyên đề, tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên ở địa bàn dân cư, trọng tâm vào các vấn đề còn nhiều khó khăn, vướng mắc, những vấn đề cử tri, nhân dân bức xúc, phản ánh kiến nghị. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, chú trọng theo dõi và kiểm tra việc tổ chức thực hiện những kiến nghị sau giám sát. Đồng thời Hội đồng nhân dân phường tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch tiếp công dân của HĐND và đại biểu HĐND năm 2015 theo đúng quy định của luật tiếp công dân và nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thường trực HĐND phường thường xuyên tiếp công dân định kỳ sáng ngày 15 hàng tháng tại phường. Tiếp nhận, chuyển, đôn đốc và kiểm tra theo dõi kết quả giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các cơ quan chức năng có liên quan.Phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 và trước kỳ họp thứ 10 HĐND phường. Nâng cao chất lượng trong phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri, kịp thời tuyên truyền, phổ biến vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết HĐND các cấp. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với hoạt động của HĐND, tăng cường mối quan hệ phối hợp hoạt động với UBND, UBMTTQVN phường triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của phường theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa XI để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015. Phối hợp với UBND phường giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; thường xuyên giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Ủy ban MTTQVN phường và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Luật Chính quyền địa phương, chú trọng công tác phối hợp tham gia hiệp thương, giới thiệu nhân sự chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Tin, ảnh: Thy Huấn