CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Bầu cử tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường IaKring

Ngày đăng bài: 22/12/2019
      Ngày 22/12/2019, trên địa bàn phường IaKring tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2021. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đời sống xã hội cũng là dịp để các cử tri được phát huy quyền dân chủ, trực tiếp cầm lá phiếu để lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc tại tổ và trên địa bàn phường.

           Để đảm bảo việc tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố theo đúng tiến trình, đúng luật định, UBND phường phối hợp với UBMTTQ Việt Nam phường đã thống nhất thành lập Ban chỉ đạo và phân bổ các thành viên ở các tổ, giám sát cùng các tổ bầu cử tại tổ để thực hiện công tác bầu cử đúng theo quy định của Nhà nước ban hành.
           Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ phường đến các tổ dân phố và thực hiện tốt các bước hiệp thương theo đúng quy trình, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Những người trúng cử tổ trưởng tổ dân phố là những người có uy tín, có tâm huyết trong cộng đồng dân cư, có đủ sức khỏe và khả năng, được nhân dân tín nhiệm và là người biết triển khai thực hiện tốt các công tác vận động và quản lý tại địa bàn tổ, phát huy được vai trò người đại diện của nhân dân trong công tác quản lý xã hội ở cộng đồng dân cư và có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó; đưa phong trào phát triển kinh tế-xã hội của từng tổ trên địa bàn nói riêng và phường IaKring nói chung ngày một phát triển.
Một số hình ảnh công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường IaKring
 1.jpg4.jpg7.jpg2.jpg5.jpg8.jpg3.jpg6.jpg9.jpg