CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
     Phường Ia Kring là phường lớn, trung tâm chính trị Thành phố, trong nhiệm kỳ qua triển khai thực hiện Nghị quyết có những thuận lợi cơ bản đó là: Có các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ thành phố Pleiku, đặc biệt là việc tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, xây dựng mương thoát nước… trên địa bàn tạo điều kiện cho phường phát triển. 
     Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện về mọi mặt của các cơ quan ban ngành của Thành phố, cùng với sự đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm, nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường đã đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực như sau:
     1- Kinh tế
     Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kinh tế phường theo đúng định hướng, nhờ đó kinh tế phát triển khá, sản xuất kinh doanh thuận lợi, nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm đều tăng, năng lực sản xuất được phát huy, tổng hợp được sức mạnh của các thành phần kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.
     Hoạt động thương mại và dịch vụ của phường phát triển mạnh, quy mô được nâng lên. Các loại hình dịch vụ phát triển như kinh doanh karaoke, ăn uống, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ... Sản xuất tiểu thủ công nghiệp chủ yếu là duy trì các cơ sở, các ngành nghề như sản xuất nước đá, gia công cơ khí, chế biến nông sản, thủ công mỹ nghệ. Sản xuất nông nghiệp theo hướng lựa chọn sản xuất sản phẩm thị trường đang cần, như mô hình: rau xanh, củ cải và các loại cây trồng khác; chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm.
     Công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách được chú trọng. Công tác thu - chi ngân sách đảm bảo đúng quy định, hàng năm thu ngân sách đều đạt và vượt chỉ tiêu. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trong nhiệm kỳ qua là 164,22 tỷ đồng, tăng bình quân 127%/năm; thu ngân sách phường là 30,18 tỷ đồng, tăng bình quân 27%/năm. Tổng chi ngân sách là 27,83 tỷ đồng.
     Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý đô thị:
     Những năm qua, công tác quản lý đô thị được quan tâm, việc quản lý đô thị theo quy hoạch từng bước đi vào nề nếp, có hiệu quả, bộ mặt đô thị có nhiều đổi mới. Công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trên lĩnh vực xây dựng, lấn chiếm lòng lề đường để đậu đỗ xe, kinh doanh, giữ gìn trật tự đô thị được triển khai thường xuyên, tạo cảnh quan đô thị ngày càng sạch đẹp, phục vụ đời sống nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội.
     2- Văn hóa - xã hội
     
Chất lượng giáo dục - đào tạo trên địa bàn phường được nâng lên; Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc dạy và học được cấp trên quan tâm. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý được củng cố; Công tác phổ cập giáo dục cấp học, bậc học đạt yêu cầu; hàng năm huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường. Công tác an ninh học đường và an toàn giao thông được quan tâm thường xuyên. 
     Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, y tế dự phòng được quan tâm; đội ngũ cán bộ y bác sỹ không ngừng được bổ sung, kiện toàn về chất lượng, số lượng. Hoàn thành các chỉ tiêu của chương trình y tế quốc gia, xây dựng mạng lưới cộng tác viên phòng chống dịch bệnh. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng được điều kiện hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn phường. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,08% giảm so với đầu nhiệm kỳ 0,03 % (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 1,1%). Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng hiện còn 2,05% giảm so với đầu nhiệm kỳ 0,02% (đạt với chỉ tiêu Nghị quyết dưới 5%).
     Hoạt động VHTT - TDTT có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Tổ chức tốt các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước và địa phương. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng cao rõ rệt, đến nay 100% hộ gia đình có phương tiện nghe, nhìn. Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng trong nhân dân. Tỷ lệ gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, năm sau cao hơn năm trước.
     Công tác chính sách xã hội: Việc chi trả các chế độ chính sách đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và thực hiện chính sách an sinh xã hội được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo thường xuyên. 
     3- Quốc phòng - an ninh:
     Quốc phòng - an ninh trên địa bàn được giữ vững, phường luôn chú trọng việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự và giao quân hàng năm đạt chỉ tiêu trên giao. 
     Phường Ia Kring là phường trung tâm, dân cư đông, hàng ngày có hàng nghìn lượt người đến mua bán, kinh doanh, làm việc, có nhiều đối tượng lợi dụng đến địa bàn hoạt động. Vì vậy Đảng ủy xác định phường là địa bàn trọng điểm về an ninh và trật tự an toàn xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân dân tố giác tội phạm, đồng thời thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Bảo vệ dân phố, Tổ tự quản an toàn giao thông. Lực lượng công an phường làm nòng cốt, phối hợp với các lực lượng quần chúng đã giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội  trên địa bàn, giải quyết kịp thời các vụ việc, không để xảy ra điểm nóng.