CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
I. LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND PHƯỜNG
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Lê Minh Hùng Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 0905841779  
2 Nguyễn Thị Hoàng Ngọc Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 0935300469  
3 Nguyễn Hoàng Quang Minh Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 0984446699  
4 Đồng Ngọc Mậu Phó Chủ tịch HĐND phường 0935818272  
5 Phan Phi Hải Phó chủ tịch UBND phường (Phụ trách lĩnh vực Kinh tế) 0978111523  
6 Trần Thị Phượng Hằng Phó chủ tịch UBND phường (Phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội) 0905086486  
 
II. CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI GỒM: UBMTTQ Việt Nam, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHPN, Hội Cựu Chiến binh phường.
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Trương Tấn Nghĩa UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường 0905218263  
2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Chủ tịch Hội Nông dân phường 0943072070  
3 Đỗ Thị Huế Chủ tịch Hội LHPN phường 0934726504  
4 Trịnh Văn Hợi Chủ tịch Hội CCB phường 0905795268  
5 Vũ Thị Hoài Thanh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 0382310456  
 
III. CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN CỦA UBND PHƯỜNG GỒM:
+ Bộ phận Quân sự;
+ Bộ phận Tài chính - Kế toán;
+ Bộ phận Văn hóa - Xã hội;
+ Bộ phận Văn phòng - Thống kê;
+ Bộ phận Tư pháp - Hộ tịch;
+ Bộ phận Địa chính - Xây dựng. 
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Nguyễn Thị Hồng Linh Công chức Tư pháp - Hộ Tịch 0968360779  
2   Công chức Tư pháp - Hộ Tịch    
3 Lê Thị Huyền Liên Công chức Tài chính - Kế toán 0914150670  
4 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Công chức Tài chính - Kế toán 0987622235  
5 Nguyễn Đức Phúc Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 0962765628  
6 Cao Thị Thanh Dầu Công chức Địa chính - Xây dựng 0983215063  
7   Công chức Địa chính - Xây dựng    
8 Trương Thị Thanh Chi Công chức Văn hóa - Xã hội 0977367788  
9 Trịnh Thị Hợp Công chức Văn hóa - Xã hội 0386623036  
10 Bùi Thị Thùy Linh Công chức Văn phòng - Thống kê 0979422803  
11 Rơ Châm Men Công chức Văn phòng - Thống kê 0816806382  
 
IV. CÁC TỔ DÂN PHỐ THUỘC PHƯỜNG GỒM: 10 TDP
+ Tổ dân phố 1
+ Tổ dân phố 2
+ Tổ dân phố 3
+ Tổ dân phố 4
+ Tổ dân phố 5
+ Tổ dân phố 6
+ Tổ dân phố 7
+ Tổ dân phố 8
+ Tổ dân phố 9
+ Tổ dân phố 10