CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
TRACUU.png

dichvucongtructuyen_HV2.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 

ddddddddd

Thẩm quyền giải quyết dddddddddddđ
Lĩnh vực ddddddddddd
Cách thức thực hiện ddddddddddddddddd
Trình tự thực hiện ddddddddddddd
Thành phần hồ sơ dddddddddddddddddd
Thời hạn giải quyết dddddddddddddd
Lệ phí 88000
Kết quả thực hiện dddddddddddddddddđ
Cơ quan thực hiện ddddddddddddd
Đối tượng thực hiện ddddddddddddd
Yêu cầu hoặc điều kiện ffffffffffffffffffffffffffffff
Căn cứ pháp lý ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- bang-điem-thi-đua-cac-đon-vi.docx