CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Tuyên truyền , phổ biến, giáo dục pháp luật
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
1417/UBND - TTR 08/12/2022 Hưởng ứng ngày Quốc tế phòng chống tham nhũng
4076/UBND - VHTT 05/12/2022 tuyên truyền, quảng bá hệ thống tiếp nhận phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và thông báo dừng hoạt động của Hệ thống thông tin dịch vụ công 1022
1193/KT 01/12/2022 V/v Triển khai “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2022”
583/QĐ-UBND 30/11/2022 TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT
584/QĐ-UBND 30/11/2022 THÔI TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT
1193/KT 30/11/2022 tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến
1884/VP - TH 29/11/2022 thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
270/CV-UBND 28/11/2022 Thực hiện thông tin truyền thông tăng cường tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật
4162/KH - SYT 25/11/2022 đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) năm 2023
840/VHTT 25/11/2022 V/v chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63