CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
Số 1073/QĐ-UBND 17/11/2020 Quyết định về việc công bố danh mục gồm 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung, mới 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố
QĐ-UBND 04/11/2020 Niêm yết công khai thủ tục hành chính đã được công bố (Quyết định 1020/QĐ-UBND ngày 30/10/2020)
177/QĐ-UBND 14/08/2020 Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của UBND phường Hội Thương
752/QĐ-UBND 12/08/2020 Quyết định về việc công bố danh mục và Quy trình nội bộ của 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
114/TB-UBND 04/08/2020 Về việc Tạm dừng các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường, cơ sở mầm non, nhóm trẻ gia đình để phòng, chống dịch bệnh Covid -19
743/QĐ-UBND 29/07/2020 Quyết định V/v ban hành Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Pleiku
125/CV-UBND 18/06/2020 Công văn số 125/CV-UBND ngày 18/6/2020 của UBND phường Hội Thương V/v thực hiện thông tin, truyền thông, tăng cường tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật
49/TB-UBND 01/04/2020 Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường Hội Thương
16/CT-TTg 31/03/2020 Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
37/BC-UBND 03/12/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý I, nhiệm vụ công tác quý II/2019