CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đảng bộ phường Hội Thương- đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Ngày đăng bài: 19/08/2015
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cùng với các địa phương, phường Hội thương đã tổ chức thành công Đại hội và ra Nghị quyết của đảng bộ khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020, việc triển khai Nghị quyết vào cuộc sống đang được địa phương quan tâm thực hiện.

Đảng bộ phường Hội Thương có 24 chi bộ trực thuộc, với 242 đảng viên, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ được cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Hội Thương đồng thuận và nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện đạt được những kết quả quan trọng của Nghị quyết Đại hội đề ra. Kinh tế phát triển khá ổn định, sản xuất kinh doanh thuận lợi, các loại hình dịch vụ phát triển mạnh như kinh doanh ăn uống, hàng tiêu dùng, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ... đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách cho địa phương. Bình quân trong 5 năm, tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước đạt 122% kế hoạch, chi ngân sách đạt 111% kế hoạch.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ P.Hội Thương lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020.

Triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 11/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020”, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã lãnh đạo hệ thống chính trị tích cực vận động nhân dân tự nguyện hiến đất với 405 m2­­­ và 570 m hàng rào và các vật kiến trúc. Đến nay, toàn phường có 96/118 tuyến đường hẻm đã được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% tuyến đường hẻm trên 2 m có điện chiếu sáng. Tổng đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn trong 5 năm tỉnh, thành phố đầu tư trên 13 tỷ đồng, nhân dân đóng góp khoảng 1 tỷ đồng.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Đội ngũ cán bộ, chiến sỹ công an và lực lượng Ban bảo vệ dân phố được củng cố ngày một vững mạnh. Số vụ phạm pháp hình sự giảm dần qua các năm, tai, tệ nạn xã hội từng bước được kiềm chế. Thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân đạt 0,9%; giao quân, huấn luyện đạt chỉ tiêu, kế hoạch. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được tăng cường. Việc“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt được nhiều kết quả, tổ chức khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được triển khai thực hiện nghiêm túc. Sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền đạt hiệu quả, hoạt động của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.

 
Phát huy những kết quả đạt được là động lực quan trọng để Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hội Thương, khóa X tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể lãnh đạo hệ thống chính trị phường Hội Thương sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hội Thương lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đi vào cuộc sống./.
 
Thanh Xuân