CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn phường Hội Thương

Ngày đăng bài: 07/04/2020
UBND phường Hội Thương -TP. Pleiku đã thành lập tổ công tác cùng các lực lượng  tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

    Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 897/UBND - VHXH ngày 07/4/2020 của UBND thành phố Pleiku về việc thực hiện Thông báo số 143/TB - VPCP ngày 04/4/2020 của VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ họp phòng, chống Covid-19. UBND phường Hội Thương -TP. Pleiku đã thành lập tổ công tác cùng các lực lượng  tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, nhắc nhở nhân dân không tập trung đông người, đeo khẩu trang tại nơi công cộng nhằm bảo vệ sức  khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.
9393de610efcf5a2aced.jpg
Các lực lượng tổ chức tuyên truyền các hộ kinh doanh thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg

    Qua đợt kiêm tra ngày 07/4/2020 UBND phường đã xử lý 02 trường hợp, mỗi trường hợp 200.000đ với hành vi: không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế, quy định tại điểm a, khoản 1, điều 11, nghị định 176/ND -CP năm 2013. trường hợp 200.000đ với hành vi: không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế, quy định tại điểm a, khoản 1, điều 11, nghị định 176/ND -CP năm 2013.
 07-4-(1).png

92242594_1530922810407789_7027657254740426752_n.jpg