CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

UBND phường Hội Phú tập huấn công tác hòa giải cơ sở và tuyên truyền các văn bản pháp luật

Ngày đăng bài: 28/06/2018
Ngày 26/6/2018, UBND phường Hội Phú tổ chức tập huấn công tác hoà giải và triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật cho các đại biểu là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng Ban Công tác mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể, thành viên tổ hòa giải các tổ dân phố trên địa bàn phường.

tin-hp-(Copy)-(1).jpg

Công tác hoà giải cơ sở và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được Đảng và Nhà nước ta xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay, có ý nghĩa thiết thực trong đời sống của nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân khi tham gia các hoạt động xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường trật tự, kỷ cương, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn quy trình công tác hoà giải cơ sở và giới thiệu những điểm mới, trình bày những nội dung về Luật hòa giải ở cơ sở; Nghị định 15/2014 NĐ/CP ngày 7/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; một số quy định chung trong quan hệ dân sự; một số kiến thức liên quan đến lĩnh vực hôn nhân và gia đình; Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; một số vấn đề liên quan đến việc thi hành Luật Nghĩa vụ Quân sự; Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017.

Qua đó góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường, ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội./.
 
Tin, ảnh: Minh Hải
   Phường Hội Phú